Ga naar de inhoud

Ben jij al Donor? Ja - Nee

Afbeelding voor tijelijke vulling

Docenten NT2

De NTS verzorgt in opdracht van het ministerie van VWS de publieksvoorlichting over orgaan- en weefseldonatie. Een belangrijke doelgroep zijn mensen die zich nieuw in Nederland vestigen en mensen die al langer in Nederland wonen, maar nog onvoldoende op de hoogte zijn van donorregistratie.

Als docent NT2 geeft u taalles aan (mogelijk) zowel nieuwkomers als oudkomers. De NTS nodigt u uit om uw cursisten te informeren over donorregistratie en hen op te roepen hun keuze vast te leggen in het Donorregister. Hiervoor stellen wij u diverse materialen ter beschikking.

Wat kunt u concreet doen?

Er twee mogelijkheden waarop u uw cursisten kunt wijzen op het belang van donorregistatie:

  1. Uitdelen van materialen
    Tijdens of na de les kunt u snel en gemakkelijk al uw cursisten een informatiebrochure en donorformulier meegeven. U kunt deze materialen gratis bestellen. Hiervoor stuurt u een mailtje naar info@transplantatiestichting.nl onder vermelding van het aantal materialen, uw contactgegevens en adres. Heeft u het pakket snel nodig? Vermeld dit dan in uw mail. U ontvangt uw bestelling dan met spoed.
     
  2. In de les aandacht besteden aan orgaan- en weefseldonatie
    Wilt u (ook) inhoudelijk aandacht besteden aan het onderwerp? De NTS heeft veel lesmateriaal beschikbaar, gericht op verschillende niveaus van jongerenonderwijs. De lesmodule Donorwise, www.donorwise.nl, voor VMBO leerlingen uit de onderbouw van het voortgezet onderwijs is zeer geschikt voor mensen die de Nederlandse taal nog niet goed beheersen.