Ga naar de inhoud

Ben jij al Donor? Ja - Nee

Afbeelding voor tijelijke vulling

Cijfers Donorregister

De eerste grafiek hieronder geeft de aantallen raadplegingen weer die artsen per jaar doen bij het Donorregister en de uitkomsten hiervan. Daaronder staan de registraties in het Donorregister per 31 december van het afgelopen rapportagejaar.

Het Donorregister publiceert zelf nog veel meer cijfers. Bekijk onder andere een actuele stand van het aantal registraties en de maandelijkse aantallen raadplegingen op Donorregister.nl.

> Ga naar de cijfers van het Donorregister.

Raadplegingen en uitkomsten Donorregister

grafiek
ToestemmingWeigering NabestaandenBlokkadeNiet aangetroffen
200817701337251114894
20091812129027964751
201018291234269124357
201120031329314105384
20122358157133184971

Peildatum 29 mei 2013
Blokkade betekent tijdelijk niet raadpleegbaar vanwege bijvoorbeeld verblijf in het buitenland of een nog niet verwerkte wijziging in de registratie.

© Nederlandse Transplantatie Stichting

Raadpleegbare registraties Donorregister

Per 31 december van het afgelopen jaar. Voorgaande jaren zijn terug te vinden in de eerde gepubliceerde jaarverslagen (tabel 3.1).

grafiek
WilsbeschikkingenAantal
Toestemming3408967
Geen toestemming1590740
Nabestaanden beslissen599521
Specifieke persoon beslist102382

Peildatum 22 mei 2013

© Nederlandse Transplantatie Stichting