Ga naar de inhoud

registreer je oporgaandonatie.nu

Cijfers Donorregister

De eerste grafiek hieronder geeft de aantallen raadplegingen weer die artsen per jaar doen bij het Donorregister en de uitkomsten hiervan. Daaronder staan de registraties in het Donorregister per 31 december van het afgelopen rapportagejaar.

Het Donorregister publiceert zelf nog veel meer cijfers. Bekijk onder andere een actuele stand van het aantal registraties en de maandelijkse aantallen raadplegingen op donorregister.nl.

> Ga naar de cijfers op donorregister.nl

Raadplegingen en uitkomsten Donorregister

grafiek
 ToestemmingWeigering NabestaandenBlokkadeNiet aangetroffen
201018291234269124357
201120031329314105384
20122358157133184971
201319491258336174762
20142092126131854892

Peildatum 3 april 2015
Blokkade: tijdelijk niet raadpleegbaar of een nog niet verwerkte wijziging in de registratie

© Nederlandse Transplantatie Stichting

Raadpleegbare registraties Donorregister

Alle registraties, uitgesplitst naar geregistreerde keuze. Voorgaande jaren zijn terug te vinden in de eerder gepubliceerde jaarverslagen (tabel 3.1).

grafiek
WilsbeschikkingenAantal
Totaal toestemming3538848
Geen toestemming1576812
Nabestaanden beslissen602169
Specifieke persoon beslist102302

Peildatum 31 december 2014

© Nederlandse Transplantatie Stichting