Soorten donaties

Bij de meeste leverdonaties bij leven zijn donor en ontvanger familie van elkaar. De donor is dan een verwante levende leverdonor. Hierbij staat een ouder bijvoorbeeld een deel van de lever af aan een kind, of een broer aan een zus. Als het medisch mogelijk is, kunnen partners of vrienden ook een deel van de lever afstaan. Anoniem doneren (Samaritaanse of altruïstische donatie) komt ook voor.