Seksuele geaardheid

Iedereen kan zich laten registreren in het Donorregister. Er wordt daarbij geen onderscheid gemaakt tussen homoseksuele en heteroseksuele potentiële donoren. Homoseksualiteit is geen uitsluitingsgrond voor orgaan- en weefseldonatie.

Risicofactoren

Wel worden homo- en heteroseksuelen met risicovolle seksuele contacten tot een risicogroep voor HIV-overdracht gerekend. De arts vraagt na overlijden aan elke familie of nabestaande of de potentiële donor behoorde tot deze risicogroep. Het maakt daarbij niet uit of een partner van hetzelfde geslacht is.

Als het gaat om risicofactoren voor HIV-overdracht is het belangrijk om onderscheid te maken tussen orgaan- en weefseldonatie. Indien er geen aanwijzingen zijn voor een risico op overdracht van een besmettelijke ziekte, zullen de organen worden aangeboden voor transplantatie.

Bij weefseldonatie zijn de grenzen voor donatie strikter. Weefseltransplantaties zijn in de meeste gevallen geen levensreddende behandelingen, maar gericht op de verbetering van de kwaliteit van leven. Al bij een heel klein risico wordt afgezien van donatie, omdat een eventuele besmetting van de ontvanger van het weefsel onacceptabel is.

Het uitgangspunt dat alle donoren in beginsel in aanmerking komen voor orgaandonatie heeft de beroepsgroep vastgelegd in het zogenaamde Modelprotocol postmortale orgaan- en weefseldonatie.