Jonger dan 16 jaar

In de Wet op de orgaandonatie is geregeld dat iedereen vanaf 12 jaar toestemming kan geven voor donatie na overlijden, of daartegen bezwaar kan maken.

Onder de 12 jaar

Kinderen jonger dan 12 jaar kunnen geen keuze in het Donorregister (laten) vastleggen. De arts vraagt in dat geval toestemming aan ouder(s) of voogd. Bij verschil van mening tussen de ouders of voogd is donatie niet mogelijk.

Van 12 tot 16 jaar

Tot 16 jaar kunnen de ouder(s) of voogd de geregistreerde donatietoestemming van de jongere herroepen. De donatie gaat dan niet door. Zijn beide ouders of de voogd afwezig of onbereikbaar, dan mag de donatie wel. Heeft de jongere 'nee' geregistreerd, dan kunnen de ouder(s) of voogd dit niet negeren en wordt de jongere geen donor.

18e verjaardag

Staat iemand onder de 18 jaar nog niet geregistreerd, dan ontvangt hij in het jaar nadat hij 18 geworden is automatisch een donorformulier.