Ga naar de inhoud

Ben jij al Donor? Ja - Nee

Afbeelding voor tijelijke vulling

Keuzemogelijkheden

Bij registratie in het Donorregister zijn er 4 keuzemogelijkheden: toestemming geven voor doneren, geen toestemming geven voor doneren, nabestaanden laten beslissen of een specifiek persoon laten beslissen. Ook als je na je dood geen organen of weefsels wilt doneren, is het belangrijk dat te registreren. Niets registreren betekent dat anderen voor je moeten beslissen.  Een deel van de nabestaanden kiest dan voor een 'Ja'. 

Keuze 1: Ja, ik geef toestemming

Je stelt je organen en weefsels na je overlijden beschikbaar voor transplantatie. Je kunt ervoor kiezen bepaalde organen en weefsels niet te doneren, dit geef je aan op het formulier.

Organen die uitgesloten kunnen worden zijn: alvleesklier, darmen, lever, longen, hart en nieren. Weefsels die uitgesloten kunnen worden zijn: huid, hoornvliezen, bloedvaten, botweefsel, kraakbeen, pezen en hartkleppen.

Bekijk de interactieve afbeelding 'Welke organen en weefsels kun je doneren' over de organen en weefsels die je kunt doneren of uitsluiten.

Keuze 2 : Nee, ik geef geen toestemming

Je stelt je organen en weefsels na je overlijden niet beschikbaar voor transplantatie.

Keuze 3 : Mijn nabestaanden beslissen

Je laat de beslissing over aan je familie en eventuele partner. Je nabestaanden beslissen of je organen en weefsels beschikbaar zijn voor transplantatie. Je nabestaanden zijn achtereenvolgens:

  • Je echtgenoot/echtgenote of partner die op het moment van overlijden met jou samenwoont

Als deze niet te bereiken is, dan:

  • Je meerderjarige bloedverwanten tot en met de tweede graad (ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers en zussen)

Zijn deze ook onbereikbaar, dan:

  • Je meerderjarige aanverwanten tot en met de tweede graad (ouders of een broer of zus van je echtgeno(o)t(e) of partner)

Bij verschil van mening tussen de nabestaanden gaat de donatie niet door. Heb je je keuze niet geregistreerd én zijn er geen nabestaanden, dan ben je geen donor.

Keuze 4 : Een specifieke persoon beslist

Je laat de beslissing over aan een specifieke persoon. Hij of zij beslist na je overlijden of je organen en weefsels wel of niet beschikbaar zijn voor transplantatie. Als de specifieke persoon onbereikbaar is op het moment van je overlijden, dan wordt de beslissing overgelaten aan je nabestaanden.

Op het donorformulier vermeld je de naam en de (adres)gegevens van de door jouw genoemde persoon. Je mag maar één persoon aanwijzen die de beslissing voor je neemt.

Als deze gegevens wijzigen, moet je het Donorregister op de hoogte stellen. Dit kan met het standaard donorformulier of via digitale registratie.

Je mag bij keuze 4 een instantie/instelling invullen. De gegevens moeten echter wel betrekking hebben op een persoon. Bijvoorbeeld: je kan niet een bepaalde kerk opgeven als contactpersoon, maar wel de pastoor of dominee van die kerk.

Persoonlijke wensen

Persoonlijke wensen kunnen niet worden geregistreerd. Als je persoonlijke wensen hebt kan keuze 3 of 4 uitkomst bieden. Het is dan wel belangrijk om je keuze en wensen te bespreken met familie, de specifieke persoon of andere betrokkenen.

Helaas kan niet aan alle persoonlijke wensen worden voldaan. Iemand kan bijvoorbeeld niet organen doneren aan alleen kinderen of vrouwen.