Ga naar de inhoud

Ben jij al Donor? Ja - Nee

Afbeelding voor tijelijke vulling

Als je homoseksueel bent

Iedereen kan zich laten registreren in het Donorregister. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen homoseksuele en heteroseksuele potentiële donoren. Homoseksualiteit is geen reden om iemand uit te sluiten voor orgaan- en weefseldonatie.

HIV als risicofactor

Homo- en heteroseksuelen met risicovolle seksuele contacten worden tot een risicogroep voor HIV-overdracht gerekend. De arts vraagt na overlijden aan elke familie of nabestaande of de potentiële donor behoorde tot deze risicogroep. Het maakt daarbij niet uit of een partner van hetzelfde geslacht is.

Als het gaat om risicofactoren voor HIV-overdracht is het belangrijk om onderscheid te maken tussen orgaan- en weefseldonatie. Als er geen aanwijzingen zijn voor een risico op overdracht van een besmettelijke ziekte, worden de organen aangeboden voor transplantatie.

Weefseldonatie

Bij weefseldonatie zijn de grenzen voor donatie strikter. Weefseltransplantaties zijn in de meeste gevallen geen levensreddende behandelingen, maar gericht op de verbetering van de kwaliteit van leven. Al bij een heel klein risico wordt afgezien van donatie:een eventuele besmetting van de ontvanger van het weefsel is onacceptabel.