Ga naar de inhoud

Ben jij al Donor? Ja - Nee

Afbeelding voor tijelijke vulling

Beleid en regelgeving

De Nederlandse donatie- en transplantatiepraktijk wordt juridisch begeleid door EU-richtlijnen, nationale wetten en protocollen. 

Handelingen bij donatie en transplantatie van organen en weefsels zijn vastgelegd in de Wet op de orgaandonatie (WOD). Het doel van de WOD is het vergroten van het aantal orgaan- en weefseldonoren door centrale registratie van wilsbeschikkingen, een rechtvaardige verdeling van de beschikbaar gekomen organen en weefsels, het bieden van rechtszekerheid aan betrokkenen en het voorkomen van handel in organen en weefsels.

De Europese Unie maakt daarnaast richtlijnen om te zorgen voor kwaliteit en veiligheid van menselijke organen en weefsels. 

De Nederlandse wetgever neemt kwaliteits- en veiligheidseisen uit de Europese richtlijnen op in de verschillende wetten. Professionals in orgaan- en weefseldonatie werken volgens vaste protocollen die voortkomen uit de wet.