Ga naar de inhoud

registreer je oporgaandonatie.nu

Donatieprocedure

Is duidelijk dat overlijden onafwendbaar is en dat iemand binnen afzienbare tijd zal sterven? En is iemand mogelijk geschikt voor orgaan- of weefseldonatie? Dan raadpleegt de arts het Donorregister om na te gaan welke keuze iemand heeft laten vastleggen. Het raadplegen van het Donorregister mag enkele uren voor het vaststellen van de dood gebeuren. Een orgaan- of weefseldonatieprocedure mag alleen doorgaan als er een 'Ja' staat in het Donorregister óf als nabestaanden toestemming geven.

Verschil tussen orgaan- en weefseldonatie

Nadat is vastgesteld dat iemand overleden is onder de juiste omstandigheden is kan hij of zij organen doneren. Dat is alleen mogelijk als iemand in een ziekenhuis overlijdt. Voor donatie van weefsel maakt het niet uit waar iemand overlijdt.

Lees over de verschillende stappen van de orgaanprocedure of de weefselprocedure. Of bekijk hieronder de verschillen tussen orgaan- en weefseldonatie.

Bekijk de hele infographic