Ga naar de inhoud

registreer je oporgaandonatie.nu

Procedure orgaandonatie

Een orgaandonatieprocedure vraagt om tijd en zorgvuldigheid. In totaal kan een orgaandonatieprocedure 10 tot 24 uur in beslag nemen en soms zelfs langer. Na de uitnameoperatie keert het lichaam van de donor terug naar de familie en kan de overledene begraven of gecremeerd worden. De begrafenis of crematie hoeft niet te worden uitgesteld.

Hoe start de arts een procedure?

Als een potentiële donor medisch geschikt is voor orgaandonatie raadpleegt de arts via de NTS het Donorregister om na te gaan of en zo ja, welke keuze hij of zij heeft laten vastleggen. De arts kan dit in een vroegtijdig stadium doen, bijvoorbeeld bij verdenking op hersendood of bij een verwacht overlijden. Het Donorregister kan dag en nacht worden geraadpleegd.

De behandelend arts bespreekt met de naasten dat er geen behandelopties meer zijn en dat de patiënt zal overlijden. Daarna bespreekt de arts het onderwerp donatie en de uitkomst van de raadpleging van het Donorregister. Goede communicatie is op dat moment belangrijk, zodat familie, wanneer de beslissing bij hen ligt, een weloverwogen keuze kan maken.

Staat de persoon met toestemming geregistreerd of geeft de familie toestemming, dan meldt de arts de donor aan bij de transplantatiecoördinator of direct bij de NTS.

Wie regelt de donatieprocedure?

Nadat de donor is aangemeld schakelt de NTS de transplantatiecoördinator (TC) in. De TC komt naar het ziekenhuis van de donor, coördineert de donatieprocedure, zorgt voor onderzoeken om de kwaliteit van de organen te beoordelen, verzamelt alle gegevens van de donor, meldt de donor aan bij Eurotransplant en stelt het tijdschema op. Ook informeert de TC de nabestaanden over de procedure. De procedure van donatie na hersendood (DBD) is anders dan de procedure van donatie na hartdood (DCD).

Na het aanbieden van een donor bij Eurotransplant zijn 4 tot 6 uur nodig voordat de uitname van organen kan starten. In die tijd vindt Eurotransplant geschikte ontvangers die naar het ziekenhuis gaan voor orgaantransplantatie.

Na toestemming, of in afwachting van toestemming voor donatie start het medisch personeel op de intensive care met de behandelding om de organen geschikt te houden voor transplantatie. Volgens de Wet op de orgaandonatie mogen voorbereidende medische handelingen worden verricht om de organen in het lichaam van de donor in optimale conditie te houden ter voorbereiding van de uitnameprocedure. Bij deze handelingen adviseert de TC.

Uitname

De transplantatiechirurg van het uitnameteam neemt organen uit in een operatiekamer van het donorziekenhuis. De uitnameoperatie duurt ongeveer 3 tot 6 uur. De donor krijgt vooraf middelen toegediend om eventuele zelfstandige reflexen van het lichaam te onderdrukken. Na de uitnameoperatie keert het lichaam van de donor terug naar de intensive care of gaat naar het mortuarium, of als de familie dat wenst, naar huis om te worden opgebaard. Aansluitend kan weefseldonatie plaatsvinden en als dat nodig is obductie.

Organen die eenmaal uitgenomen zijn, kunnen maar korte tijd buiten het lichaam worden bewaard. Gaat het om hart en longen dan mag het gehele proces vanaf de uitname tot het moment van transplantatie niet langer duren dan vier tot zes uur. Voor een lever is maximaal twaalf uur beschikbaar, terwijl de nieren van een donor zo’n veertig uur buiten het lichaam kunnen blijven.

Wat gebeurt er na uitname?

Eurotransplant wijst de organen toe aan de meest geschikte patiënten van de Europese wachtlijst. Enkele weken na de procedure informeert de TC hoe het met de ontvangers van de organen en de weefsels gaat en koppelt dit terug aan de nabestaanden en de professionals betrokken bij de procedure. Namen van ontvangers van organen of weefsels worden nooit bekend gemaakt. Ook de ontvanger van een orgaan of weefsel krijgt niet te horen wie de donor was.