Ga naar de inhoud

Ben jij al Donor? Ja - Nee

Afbeelding voor tijelijke vulling

Procedure orgaandonatie

Een orgaandonatieprocedure vraagt om tijd en zorgvuldigheid. In totaal kan een orgaandonatieprocedure vele uren duren. Na de uitnameoperatie keert het lichaam van de donor terug naar de nabestaanden en kan de overledene begraven of gecremeerd worden. De begrafenis of crematie hoeft niet te worden uitgesteld.

Hoe start de arts een procedure?

Als een potentiële donor medisch geschikt is voor orgaandonatie raadpleegt de arts via de NTS het Donorregister om na te gaan of en zo ja, welke keuze hij of zij heeft laten vastleggen. De arts kan dit in een vroegtijdig stadium doen, bijvoorbeeld bij verdenking op hersendood of bij een verwacht overlijden. Het Donorregister kan dag en nacht worden geraadpleegd.

Donatiegesprek na slecht nieuwsgesprek

De behandelend arts bespreekt met de naasten dat er geen behandelopties meer zijn en dat de patiënt zal overlijden. Daarna bespreekt de arts het onderwerp donatie en de uitkomst van de raadpleging van het Donorregister. Goede communicatie is op dat moment belangrijk, zodat naasten, wanneer de beslissing bij hen ligt, een weloverwogen keuze kunnen maken.

Donor aanmelden

Staat de persoon met toestemming geregistreerd of geven de naasten toestemming, dan meldt de arts de donor aan bij de transplantatiecoördinator of direct bij de NTS.

Wie regelt de donatieprocedure?

Nadat de donor is aangemeld schakelt NTS de transplantatiecoördinator (TC) in. De TC komt naar het ziekenhuis van de donor, coördineert de donatieprocedure, zorgt voor onderzoeken om de kwaliteit van de organen te beoordelen, verzamelt alle gegevens van de donor, biedt de donor aan bij Eurotransplant en stelt het tijdschema op. Ook informeert de TC de nabestaanden over de procedure (DBD of DCD).

Na het aanbieden van een donor bij Eurotransplant zijn 4 tot 6 uur nodig voordat de uitname van organen kan starten. In die tijd vindt Eurotransplant geschikte ontvangers die naar het ziekenhuis gaan voor orgaantransplantatie.

Voorbereidende handelingen

Na toestemming, of in afwachting van toestemming voor donatie start het medisch personeel op de intensive care met de behandelding om de organen geschikt te houden voor transplantatie. Volgens de Wet op de orgaandonatie mogen voorbereidende medische handelingen worden verricht om de organen in het lichaam van de donor in optimale conditie te houden ter voorbereiding van de uitnameprocedure. Bij deze handelingen adviseert de TC.

Uitname

De transplantatiechirurg van het uitnameteam neemt organen uit in een operatiekamer van het donorziekenhuis. De uitnameoperatie duurt ongeveer 3 tot 6 uur. Na de uitnameoperatie keert het lichaam van de donor terug naar de intensive care of gaat het lichaam naar het mortuarium. Aansluitend kan weefseldonatie plaatsvinden en als dat nodig is obductie

Wat gebeurt er na uitname?

Bij orgaandonatie is er, in tegenstelling tot weefseldonatie, altijd sprake van grote tijdsdruk. Organen die eenmaal uitgenomen zijn, kunnen maar korte tijd buiten het lichaam worden bewaard. Bij hart- en longdonatie mag het proces vanaf donatie tot transplantatie bijvoorbeeld niet langer duren dan 4 tot 6 uur. Voor een lever geldt maximaal 12 uur, terwijl de nieren van een donor langere tijd gekoeld buiten het lichaam kunnen blijven.

Matchen en informeren nabestaanden

Eurotransplant wijst de organen toe aan de meest geschikte patiënten van de Europese wachtlijst. Enkele weken na de procedure informeert de TC hoe het met de ontvangers van de organen en de weefsels gaat en koppelt dit terug aan de nabestaanden en de professionals betrokken bij de procedure. Namen van ontvangers van organen of weefsels worden nooit bekend gemaakt. Wel krijgen nabestaanden informatie over het geslacht, de leeftijd en tijd op de wachtlijst. Ook de ontvanger van een orgaan of weefsel krijgt niet te horen wie de donor was.