Ga naar de inhoud

Ben jij al Donor? Ja - Nee

Afbeelding voor tijelijke vulling

Procedure orgaandonatie

In Nederland is het mogelijk om na overlijden (oftewel postmortaal) verschillende organen te doneren: nieren, alvleesklier (pancreas), lever, longen, hart en dunne darm. De donatieprocedure van organen verloopt anders dan de donatieprocedure van weefsels.

De orgaandonatieprocedure is als volgt:

Raadplegen Donorregister

Als een overledene medisch gezien geschikt is voor donatie raadpleegt de arts allereerst het Donorregister om na te gaan welke keuze de overledene heeft laten vastleggen. Een arts kan het Donorregister dag en nacht raadplegen.

Donormelding 

Staat de overleden persoon als donor geregistreerd of geven de nabestaanden toestemming, dan meldt de arts de overledene aan als donor bij de NTS, het officiële orgaancentrum in Nederland. 

Matching

De NTS beschikt over de medische gegevens van alle wachtende patiënten. Aan de hand van deze medische gegevens bepaalt de NTS wie de meest geschikte ontvangende patiënt is. Het ziekenhuis van de ontvangende patiënt brengt vervolgens alles in gereedheid voor de transplantatie.

Tijdsdruk

De tijd tussen de vaststelling van de hersendood en de daadwerkelijke operatie is meestal 4 tot 12 uur. In de tussentijd blijft de overledene op de IC-afdeling aan de beademingsmachine. Dit is noodzakelijk omdat vitale organen constant zuurstof nodig hebben. De nabestaanden mogen over het algemeen bij de overledene blijven tot aan de donoroperatie. 

Ingreep

De artsen van het uitnameteam werken zeer zorgvuldig en met respect voor de overledene. De operatie duurt ongeveer 3 tot 6 uur. Na de uitnameoperatie keert het lichaam van de donor terug naar de nabestaanden en kan de donor begraven of gecremeerd worden. 

Houdbaarheid

Organen die eenmaal uitgenomen zijn, kunnen maar korte tijd buiten het lichaam worden bewaard. Bij hart- en longdonatie mag het proces vanaf donatie tot transplantatie niet langer duren dan 3 tot 5 uur. Voor een lever geldt maximaal 12 uur, terwijl de nieren van een donor zo'n 24 uur buiten het lichaam kunnen blijven.

Betrokken hulpverleners 

Naast de arts, het uitnameteam en de verpleegkundigen is ook de transplantatiecoördinator en vaak een donatiecoördinator betrokken bij de donatieprocedure. 

Rol NTS

De NTS is door de minister van VWS aangewezen als orgaancentrum en bemiddelt bij het ontvangen, typeren en vervoeren van organen van donoren. Ook wijst de NTS de organen toe aan geschikte ontvangers. 

Eurotransplant

De NTS heeft een deel van de de uitvoering van de orgaancentrumtaken in handen gelegd van Eurotransplant International. Eurotransplant verzorgt de internationale uitwisseling voor organen. Het werkterrein van Eurotransplant omvat Nederland, België, Duitsland, Luxemburg, Kroatië, Hongarije, Oostenrijk en Slovenië. Door de internationale uitwisseling is de kans groter dat er een passend donororgaan wordt gevonden voor een patiënt op de wachtlijst. Bovendien kunnen dankzij de internationale samenwerking hoogurgente patiënten en specifieke patiëntengroepen, zoals kinderen, beter worden geholpen.

Wat niet?

Vormen van donatie die niet tot het werkgebied van de NTS behoren, zijn bloeddonatie, stamceldonatie, eiceldonatie, spermadonatie en xenotransplantatie (transplantatie van dierlijk weefsel).