Ga naar de inhoud

Ben jij al Donor? Ja - Nee

Afbeelding voor tijelijke vulling

Procedure weefseldonatie

Weefsels die geschikt zijn voor transplantatie zijn huid, hoornvliezen (cornea), botweefsel, kraakbeen en pezen, hartkleppen en bloedvaten. Anders dan bij orgaandonatie, maakt het bij weefseldonatie niet uit waar iemand overlijdt: thuis, in een ziekenhuis, een bejaardenhuis of in een verpleeghuis. Wel gelden ook bij weefseldonatie strenge protocollen waar de betrokken zorgprofessionals zich aan moeten houden.

De weefseldonatieprocedure is als volgt:

Raadplegen Donorregister

De (huis)arts die de dood heeft vastgesteld, raadpleegt het Donorregister. Als een overledene medisch gezien geschikt is voor donatie raadpleegt de arts (of een verpleegkundige) allereerst het Donorregister om na te gaan welke keuze de overledene heeft laten vastleggen. Het Donorregister kan dag en nacht worden geraadpleegd.

Donormelding

Staat de overleden persoon als donor geregistreerd of geven de nabestaanden toestemming, dan meldt de arts de overledene aan als donor bij de NTS, het officiële orgaancentrum in Nederland. Weefseldonatie is ook mogelijk bij iemand die tevens orgaandonor is geweest.

Matching

De NTS beschikt over de medische gegevens van alle patiënten die op een donorweefsel wachten. Aan de hand van deze medische gegevens bepaalt de NTS wie de meest geschikte ontvangende patiënt is.

Tijdsdruk

Als het lichaam van de overledene binnen 6 uur wordt gekoeld, is het tot 24 uur na overlijden nog mogelijk weefsels uit te nemen voor transplantatie. Is het lichaam niet gekoeld, dan moet de uit- of afname binnen 12 uur na overlijden plaatsvinden. Dat geldt niet voor hartkleppen en bloedvaten. Deze weefsels moeten binnen 6 uur worden uitgenomen.

Plaats van uitname

Weefsels worden uitgenomen door een speciaal uitnameteam. Gaat het om hoornvliezen, huid, bloedvaten en hartkleppen, dan gebeurt dit meestal in de obductiekamer of het mortuarium van een ziekenhuis of in het uitvaartcentrum. Bij bot en pezen moet uitname in verband met de steriliteit plaatsvinden in een operatiekamer van een ziekenhuis.

Houdbaarheid

Hoornvlies blijft tot ongeveer 4 weken na donatie in optimale conditie. Bot en peesweefsel kunnen afhankelijk van de bewerking 3 tot 5 jaar bewaard blijven. Na een speciale behandeling zijn de kleppen van de longslagader, de grote lichaamsslagader en de bloedvaten 5 jaar houdbaar. Huid kan 2 jaar goed blijven.

Thuis overlijden

Iemand die thuis overlijdt en ook thuis opgebaard wil worden, kan donor zijn van huid, botweefsel, hoornvliezen en hartkleppen. 

Weefselbanken

Het bewerken, bewaren en aanbieden van weefsels gebeurt in weefselbanken. De laboratoria van deze weefselbanken voeren strenge kwaliteitscontroles uit. Er is botbank in Leiden, een hartkleppenbank in Rotterdam, een multi-tissuebank in Rotterdam en een hoornvlies- en huidbank in Beverwijk. Peesweefsel wordt in de botbank bewaard en bloedvaten in de hartkleppenbank. Alle weefselbanken zijn non-profit organisaties. Er mag dus geen winst worden gemaakt op gedoneerd lichaamsmateriaal.