Ga naar de inhoud

Ben jij al Donor? Ja - Nee

Afbeelding voor tijelijke vulling

Weefseltransplantatie

Het menselijk lichaam bevat veel weefsels die getransplanteerd kunnen worden voor de behandeling van mensen met hoornvlies- of hartklepaandoeningen, botkanker of brandwonden. Een donorcornea (hoornvlies) kan blindheid voorkomen of genezen en donorhartkleppen bieden vele mensen - vooral kinderen - een kans op een actief leven. Botweefsel van een donor kan gebruikt worden om ledematen te herstellen en patiënten te helpen revalideren, terwijl donorhuid gebruikt kan worden om patiënten met ernstige brandwonden te behandelen.

Voor alle levensreddende en levensverbeterende chirurgische behandelingen die voor dit doel uitgevoerd worden, geldt dat ze alleen mogelijk zijn als mensen bereid zijn weefsel (en organen) te doneren. In de afgelopen jaren is een groot aantal industriële alternatieven ontwikkeld voor weefseltransplantatie, zoals kunsthartkleppen, botimplantaten en kunsthuid. Ondanks de technologische voordelen van deze alternatieven geven artsen op verschillende medische gebieden nog steeds de voorkeur aan echt donorweefsel voor transplantatiedoeleinden, vanwege hun unieke biologische eigenschappen.

Toewijzing van weefsels

In Nederland is de NTS verantwoordelijk voor het toewijzen van donorweefsel aan patiënten. De behandelend arts beoordeelt of de patiënt in aanmerking komt voor weefseltransplantatie. Vervolgens meldt de arts de patiënt aan bij de NTS. De meeste weefsels zijn schaars. Daarom is de NTS volgens de Wet op de orgaandonatie verplicht een wachtlijst te hanteren. Het doel van deze wachtlijst is een eerlijke verdeling van de donororganen en -weefsels.

Voor alle organen en weefsels geldt dat de Nederlandse behoefte voorop staat. De toewijzing (allocatie) van organen en weefsels geschiedt op basis van medische criteria. Die criteria zijn gebaseerd op adviezen van de diverse internationale allocatiecommissies.

Vereiste patiënteninformatie

Voor de toewijzing van weefsels (hoornvlies, hartkleppen, bot- en peesweefsel) is specifieke patiënteninformatie vereist. Minimaal vereiste gegevens zijn naam, adres en woonplaats, verzekeringsgegevens, transplantatiecentrum, behandelend arts, soort weefsel en specifieke medische gegevens. De gegevens worden door de NTS opgeslagen in een database.