Ga naar de inhoud

registreer je oporgaandonatie.nu

Gemeenten actief in voorlichting

Begin 2013 vroeg de Nederlandse Transplantatie Stichting gemeenten in Nederland naar hun activiteiten op het gebied van voorlichting over orgaan- en weefseldonatie. Maarliefst 79% van de 408 gemeenten blijkt een actieve rol te nemen in het geven van voorlichting. Het donorformulier wordt in veel gemeenten actief aan de balie uitgereikt.

Begin 2013 vroeg de Nederlandse Transplantatie Stichting gemeenten in Nederland naar hun activiteiten op het gebied van voorlichting over orgaan- en weefseldonatie. Maarliefst 79% van de 408 gemeenten blijkt een actieve rol te nemen in het geven van voorlichting. Het donorformulier wordt in veel gemeenten actief aan de balie uitgereikt (37%), ook zetten veel gemeenten een display met donorformulieren op elke balie (30%) of sturen zij een donorformulier mee met de herinnering voor het ID-bewijs (28%).

Donorformulieren staan daarnaast in de folderrekken van 63% van alle gemeenten; 5% van de gemeenten geeft een donorformulier mee in het welkomstpakket voor nieuwe inwoners.

Wettelijke verplichting

Gemeenten hebben een wettelijke verplichting om donorformulieren beschikbaar te hebben voor hun inwoners. Het overgrote deel van de gemeenten neemt deze rol ook actief op. De ondervraagde ambtenaren gaven aan tevreden te zijn met de materialen die de NTS voor hen beschikbaar heeft in de zogenoemde toolkit. Hierin zijn voorlichtingsmaterialen beschikbaar voor in de hal van het gemeentehuis, de website en gemeentepagina.

Bovenstaande gegevens zijn verkregen in een telefonisch onderzoek onder alle Nederlandse gemeenten dat in opdracht van de NTS begin 2013 werd uitgevoerd door KeyNet .