Ga naar de inhoud

Ben jij al Donor? Ja - Nee

Afbeelding voor tijelijke vulling

Jongeren nemen orgaandonatie serieus

Nederlandse jongeren staan zeer positief tegenover orgaandonatie. Ruim driekwart van hen zegt na de dood organen en weefsels te willen afstaan om het leven van een ander te redden. Wettelijk is vastgesteld dat iedere jongere het jaar nadat hij of zij 18 is geworden thuis een brief ontvangt van de overheid met de vraag om een keuze over orgaan- en weefseldonatie in het Donorregister vast te leggen. Dit is de eerste maal in hun leven dat deze jongeren een officieel verzoek over dit onderwerp ontvangen.

Donor ja nee campagnemateriaal

Nederlandse jongeren staan zeer positief tegenover orgaandonatie. Ruim driekwart van hen zegt na de dood organen en weefsels te willen afstaan om het leven van een ander te redden.* En door die keuze ook in het Donorregister vast te leggen, wordt het officieel. De jongere kan die keuze overigens altijd weer aanpassen. Dit kost slechts 2 minuten met DigiD via JaofNee.nl.

Wettelijk is vastgesteld dat iedere jongere het jaar nadat hij of zij 18 is geworden thuis een brief ontvangt van de overheid met de vraag om een keuze over orgaan- en weefseldonatie in het Donorregister vast te leggen. Dit is de eerste maal in hun leven dat deze jongeren een officieel verzoek over dit onderwerp ontvangen. In april 2012 ontvangt generatie 1993 deze brief.

Donor, ja of nee? Ondanks hun overwegend positieve houding tegenover orgaandonatie, blijft dit een lastige vraag voor velen. Over het antwoord willen jongeren terecht wel even  nadenken en met ouders of vrienden erover praten. Toch beslist één op de drie jongeren binnen een paar maanden dat ze de stap zetten en zich registreren: met ja, met nee of met de keuze om het aan hun nabestaanden over te laten. Ze scheppen daarmee duidelijkheid voor zichzelf en voor hun familie. Want als iemand niet geregistreerd is en dus geen beslissing heeft genomen, dan komt de vraag over donatie terecht bij de nabestaanden.

Registreren in het Donorregister mag vanaf 12 jaar. Tot 16 jaar kunnen de ouder(s) of voogd de geregistreerde donatietoestemming van de jongere herroepen. Omdat alle jongeren het jaar nadat ze 18 zijn geworden een officieel verzoek ontvangen, vindt de overheid het belangrijk dat jongeren worden voorbereid op deze vraag. Daarom is er lesmateriaal beschikbaar op allerlei niveaus dat ingaat op zowel het biologische aspect als de meningsvorming rondom dit maatschappelijke thema.

*Bron Representatief onderzoek TNS Nipo onder jongeren geboren in 1992, onderzoek uitgevoerd voorjaar 2011.