Ga naar de inhoud

registreer je oporgaandonatie.nu

Opleiding nieuwe stijl

Vijftien donatie- en transplantatiecoördinatoren volgden eind september de eerste NTS-Basisopleiding Donorwerving 'nieuwe stijl'. Een vol programma, maar de deelnemers waren zeer enthousiast. De basisopleiding heeft als doel om startende donatie- en transplantatiecoördinatoren voldoende kennis en vaardigheden te bieden, zodat zij hun functie naar behoren kunnen uitvoeren.

Deelnemers Basisopleiding donorwerving
Deelnemers Basisopleiding donorwerving en trainer Arold Langeveld

Vijftien donatie- en transplantatiecoördinatoren volgden eind september de eerste NTS-Basisopleiding Donorwerving 'nieuwe stijl'. Een vol programma, maar de deelnemers waren zeer enthousiast.

De basisopleiding heeft als doel om startende donatie- en transplantatiecoördinatoren voldoende kennis en vaardigheden te bieden, zodat zij hun functie naar behoren kunnen uitvoeren. De eerste dag stond in het teken van orgaandonatie, op de tweede dag stond weefseldonatie centraal. De deelnemers kregen veel informatie over het donatieveld en de betrokken partijen, de wetgeving rondom orgaan- en weefseldonatie en medisch-inhoudelijke achtergronden. Ervaringsdeskundige Arian Visser vertelde over zijn longtransplantatie. Daarnaast werd gewerkt aan presentatievaardigheden, omdat coördinatoren zelf ook scholing geven. Ook werd besproken hoe coördinatoren kunnen omgaan met de vooroordelen over weefseldonatie die sommige professionals in ziekenhuizen hebben.

Transplantatiecoördinator Marije Huijgen toonde de NTS-film 'Orgaandonatie: donorzorg is patiëntenzorg'. Ze stond vervolgens uitvoerig stil bij het onderwerp hersendood en de gang van zaken bij orgaandonatieprocedures. Veel coördinatoren hebben een achtergrond als IC-verpleegkundige en deelden hun ervaringen op het gebied van hersendood. Ook ’s avonds na het diner was er volop gelegenheid om ervaringen uit te wisselen en te netwerken.

Tijdens een bezoek aan het orgaancentrum van de NTS op de tweede dag keken de deelnemers mee met de raadpleging van het Donorregister. Coördinator orgaancentrum Hanneke Grincell vertelde uitvoerig hoe dat in zijn werk gaat. Ook liet zij de nieuwe NTS-animatie 'Hoe lang duurt Weefseldonatie?' zien, die verklaart waarom weefseldonaties 8 tot soms wel 28 uur kunnen duren. Het bezoek aan het orgaancentrum werd afgesloten met een kijkje bij de Euro Tissue Bank, waar medewerkers uitleg gaven over hun werk in de weefselexplantatieteams. Hoewel het programma erg vol was, bleven de aanwezigen onverminderd enthousiast en gaven zij positieve cijfers in de evaluatie.

Wijzigingen donatieveld

De functie van de donatiefunctionaris veranderde in 2012 in donatiecoördinator. Tegenwoordig ligt er meer nadruk op samenwerking met andere ziekenhuizen binnen een cluster en met de donatie-intensivist. Naar aanleiding van deze veranderingen in het donatieveld werd ook de opzet van de opleiding gewijzigd. Daarnaast speelden ook regionale verschillen in het takenpakket en verschillen in werkervaring een rol. De uitdaging was om alle deelnemers op hun niveau aan te spreken. Met opdrachten die de deelnemers vooraf hadden uitgevoerd, zoals het bekijken van filmpjes, het insturen van vragen en casuïstiek en het lezen van het modelprotocol, werd zoveel mogelijk ingespeeld op de leerbehoefte van de aanwezigen.

U kunt zich online aanmelden voor de volgende cursus Basisopleiding donorwerving op 27 en 28 januari 2014.