Ga naar de inhoud

Ben jij al Donor? Ja - Nee

Afbeelding voor tijelijke vulling

Vormen van donatie bij leven

Vroeger kwamen alleen familieleden in aanmerking om als levende donor een nier af te staan aan een nierpatiënt, later ook partners. Tegenwoordig speelt de relatie tussen donor en ontvanger geen rol meer. Dat komt omdat medische drempels minder vaak een probleem zijn.

Er zijn verschillende vormen van donatie bij leven, die hierna worden toegelicht:

Welke vorm het meest geschikt is, hangt onder meer af van de bloedgroep en weefselkenmerken van de donor en ontvanger. Als deze niet overeenkomen, wil dat niet direct zeggen dat donatie niet mogelijk is. Tegenwoordig zijn er verschillende oplossingen voor nierdonatie tussen niet passende bloedgroepen of weefselkenmerken.

Niet passende bloedgroepen

Er is een methode ontwikkeld voor transplantatie tussen een donor en ontvanger met niet passende bloedgroepen. Bepaalde bloedgroepantistoffen worden hierbij uit het bloed verwijderd. Zo voorkom je afstoting na de transplantatie.

Bij bepaalde niet passende bloedgroepen kunnen artsen niertransplantaties met goed resultaat uitvoeren. Bijna alle transplantatiecentra in Nederland voeren dit type niertransplantaties inmiddels uit.

Voordat deze methode wordt toegepast, wordt eerst gekeken via het cross-over programma of een match mogelijk is met een andere levende donor. Doel van dit ruilprogramma is om onmogelijkheden tussen nierpatiënten en hun niet-matchende levende donoren om te zetten in succesvolle ruildonaties en transplantaties.

Antistoffen tegen weefselkenmerken

Heeft de ontvanger antistoffen tegen weefselkenmerken van de donor, dan is afstoting een risico. De transplantatie gaat dan niet door. Afstoting is een natuurlijke reactie van het lichaam op lichaamsvreemde stoffen of organen. Dit kan direct na de transplantatie gebeuren, maar ook na enkele weken of maanden of zelfs in een nog later stadium.