Ga naar de inhoud

registreer je oporgaandonatie.nu

Les over orgaandonatie in het voortgezet onderwijs

Donorwise homepage

Donorregistratie is een belangrijk maatschappelijk onderwerp dat iedereen aangaat. Jongeren ontvangen het jaar na hun 18e verjaardag een persoonlijke brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport met de vraag of zij donor willen worden. Gemiddeld legt jaarlijks ruim een derde van deze jongeren zijn keuze vast over orgaandonatie. Van de jongeren die nog niet geregistreerd staan, twijfelt maar liefst 40% nog. De digitale lesmodule DonorWise helpt jongeren in dit keuzeproces.

Direct aan de slag:

Lesmodule DonorWise

Heldere informatie over orgaan- en weefseldonatie en gesprekken met leeftijdsgenoten zijn noodzakelijk als je een weloverwogen keuze wilt maken over donatie. De digitale lesmodule DonorWise helpt jongeren hierbij. De lesmodule stelt kennisopbouw en meningsvorming centraal en biedt betrouwbare informatie met afwisselende werkvormen. Donorwise maakt onderdeel uit van de leerlijn over orgaandonatie voor jongeren van 10 tot en met 20 jaar.

Aansluiting op regulier onderwijs 

DonorWise is relevant voor de vakken biologie, maatschappijleer en Nederlands. Het lespakket is flexibel opgezet, de docent kiest zelf welke accenten hij legt en hoeveel tijd hij aan de verschillende onderdelen besteedt. Gebruik DonorWise om de basiskennis over te brengen in 1 lesuur. Meer tijd? Ga dan met je leerlingen de verdieping in.

Robin van der Kolk tijdens de biologieles

‘Het zijn de betere lessen’

Hoe interesseer je pubers voor orgaandonatie? Biologiedocente Robin van der Kolk heeft er verschillende manieren voor in haar vwo-klassen. Speels en serieus, en soms uit het leven gegrepen.

Lees hoe biologiedocent Robin het aanpakte