Ga naar de inhoud

Ben jij al Donor? Ja - Nee

Afbeelding voor tijelijke vulling

Ontvangers

Wat zijn de kenmerken van de patiënten die het afgelopen jaar een orgaan van een overleden donor hebben ontvangen? De eerste tabel op deze pagina categoriseert de ontvangers van een nier, nier met pancreas, hart, long of lever op verschillende kenmerken. Het gaat onder andere om leeftijd, bloedgroep en urgentiecode. 

Wachttijd per orgaan

In de tweede tabel staat hoelang deze getransplanteerde patiënten hebben moeten wachten op hun donororgaan. Voor de nierontvangers is ook aangegeven hoelang zij hebben gedialyseerd voor transplantatie.

De wachttijd verschilt van orgaan tot orgaan. De gemiddelde tijd op de wachtlijst wordt erg beïnvloed door enkele uitschieters, patiënten die of heel snel aan de beurt zijn of lang moeten wachten. Het gebruik van de mediane wachttijd is daarom relevanter. Dit is namelijk de wachttijd die voor de grootste groep patiënten geldt. Voor een nier gaat het dan om 3,5 jaar (vanaf dialyse). Voor een hart is het 13 maanden, voor longen ruim 15 maanden en voor een lever is het een half jaar

Cijfers uit voorgaande jaren vindt u in de jaarverslagen.