Scholing/Transcriptum

Het NTS-scholingsprogramma Transcriptum bestaat uit een breed scala van scholings- en voorlichtingsactiviteiten voor medische professionals (in en buiten de ziekenhuizen) op het gebied van orgaan- en weefseldonatie. De NTS vindt scholing een belangrijk instrument voor verdere professionalisering van het vakgebied.

Er zijn terugkerende cursussen (een à twee keer per jaar) bestemd voor mensen die in hun werk te maken hebben met donatie. NTS organiseert bijvoorbeeld werkbezoeken aan de Euro Tissue Bank in Beverwijk. De deelnemers krijgen daar informatie over huid- en corneadonatie. Ook biedt NTS de cursus 'Donatie bij leven' aan aan maatschappelijk werkers waarbij informatie wordt gegeven over de achtergronden en uitvoering van de subsidieregeling 'Donatie bij leven'.

Naast deze cursussen is er een opleiding voor chirurgen. In deze trainingsmodule 'Uitnamechirurgie bij orgaandonatie' worden chirurgen gedurende een periode van ongeveer twee jaar opgeleid tot gekwalificeerd uitnamechirurg.

Verder ontwikkelt de NTS specifieke trainingen op maat die aansluiten op specifieke wensen van donorprofesionals. Een daarvan is de cursus 'leiderschap' voor regionaal teamleiders van de transplantatiecoördinatoren of een cursus 'ethiek en wetgeving'.

Ook biedt Transcriptum cursussen aan die geborgd kunnen worden in het eigen ziekenhuis. De training Communicatie rond Donatie (CrD) is er zo een. Psychologen met een aanstelling in een ziekenhuis worden via een speciale train-the-trainer programma vanuit Transcriptum opgeleid tot CrD-trainer. Als CrD trainer kunnen zij binnen het eigen ziekenhuis de training aanbieden aan medische professionals zoals verpleegkundigen en artsen. CrD is een training die handvatten biedt om het gesprek over donatie met nabestaanden zo goed mogelijk te kunnen voeren.

Tenslotte houdt Transcriptum zich bezig met het verzorgen van presentaties en de ontwikkeling van voorlichtingsmateriaal waaronder instructie-films over weefseldonatie en orgaandonatie, e-learning, en allerlei brochures.