Ga naar de inhoud

Ben jij al Donor? Ja - Nee

Afbeelding voor tijelijke vulling

Orgaantransplantatie

Bij een orgaantransplantatie wordt een niet of slecht functionerend orgaan van een patiënt vervangen door een orgaan van een postmortale of levende donor. Voordat een patiënt een orgaan kan ontvangen, moeten de volgende stappen zijn doorlopen:

  1. De behandelend arts verwijst de patiënt door naar het transplantatieziekenhuis
  2. De arts van het transplantatieziekenhuis meldt de patiënt aan bij de NTS
  3. De patiënt wordt op de wachtlijst van Eurotransplant geplaatst
  4. De NTS stuurt de rekening voor de wachtlijstregistratie naar de zorgverzekeraar
  5. Wachttijd
  6. Het orgaan komt beschikbaar via Eurotransplant
  7. Transplantatie in transplantatieziekenhuis

Verwijzing en aanmelding

Een patiënt die in aanmerking wil komen voor een orgaantransplantatie, wordt door zijn of haar behandelend arts doorverwezen naar een ziekenhuis waar de eventuele transplantatie plaatsvindt. De arts van dat transplantatieziekenhuis bepaalt of de patiënt in aanmerking komt voor een transplantatie. Als dit het geval is, meldt de arts de patiënt aan voor de wachtlijst bij de NTS.

Aanmelding bij Eurotransplant

De NTS geeft de patiëntgegevens vervolgens door aan Eurotransplant. Eurotransplant werkt voor de verdeling van donororganen samen met transplantatiecentra in België, Duitsland, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Hongarije, Slovenië en Kroatië. Deze internationale uitwisseling is van belang, omdat er bij een grotere patiëntenpool meer kans is op een optimale match tussen donororgaan en ontvanger. Door de samenwerking kunnen hoog-urgente patiëntgroepen en bijvoorbeeld kinderen beter worden geholpen.

Patiëntgegevens invoeren

Zodra Eurotransplant de benodigde persoonlijke en medische gegevens van de patiënt heeft ontvangen, komt de patiënt op de internationale wachtlijst en gaat de wachttijd in. Voor nierpatiënten geldt dat de wachttijd wordt berekend vanaf de datum dat de eerste dialyse plaatsvond.

Wachttijd

De tijd dat een patiënt moet wachten op een transplantatie is afhankelijk van het beschikbaar komen van een passend orgaan via Eurotransplant.

Retransplantatie

Mocht een patiënt opnieuw een transplantatie nodig hebben (retransplantatie), dan zal de arts de patiënt weer aanmelden bij de NTS. De NTS plaatst de patiënt dan volgens dezelfde procedure op de internationale wachtlijst van Eurotransplant.