Wat is celtherapie?

Bij celtherapie spelen stamcellen een belangrijke rol. Dat zijn cellen die zich door deling kunnen vermeerderen en zich kunnen ontwikkelen tot een specifieke weefselcel, zoals een hartcel, een spiercel of een hersencel. Met uitzondering van de stamceltransplantatie verkeert celtherapie nog in een experimenteel stadium.