Wat is xenotransplantatie?

Xenotransplantatie is het overbrengen van levend dierlijk materiaal naar de mens. Omdat mensen en dieren wat betreft weefseltypering veel van elkaar verschillen, accepteert het menselijk lichaam niet zomaar een orgaan van een dier. Lijkt een dier genetisch op de mens, dan wordt een getransplanteerd dierenorgaan door het menselijke afweermechanisme niet onmiddellijk als vreemd ervaren en afgestoten, maar pas na enkele dagen. Apen - vooral chimpansees, zijn genetisch de beste donor voor de mens.