Ga naar de inhoud

Ben jij al Donor? Ja - Nee

Afbeelding voor tijelijke vulling

Donatie bij leven 'nier en lever'. Informatie voor donoren.

Cover van brochure donatie bij leven
Kostenloos

Bent u coördinator levende donatie of maatschappelijk werker? Deze brochure biedt informatie voor mensen die tijdens hun leven een nier of een deel van de lever willen afstaan.

Bent u coördinator levende donatie of maatschappelijk werker? Deze brochure kunt u meegeven aan belangstellenden. De tekst bevat informatie over de verschillende soorten donaties die mogelijk zijn bij leven, de voor- en nadelen van nier- en leverdonatie en de financiële en maatschappelijke aspecten van donatie bij leven.

In: Folders en brochures, Voor professionals