Ga naar de inhoud

registreer je oporgaandonatie.nu

Donatie bij leven 'nier en lever'. Informatie voor donoren.

Brochure donatie bij leven
Kosteloos

Ben je coördinator levende donatie of maatschappelijk werker? Deze brochure biedt informatie voor mensen die tijdens hun leven een nier of een deel van de lever willen afstaan.

De brochure bevat informatie over:

  • de verschillende soorten donaties die mogelijk zijn bij leven;
  • de voor- en nadelen van nier- en leverdonatie;
  • de financiële en maatschappelijke aspecten van donatie bij leven.

In: Folders en brochures, Voor professionals