Ga naar de inhoud

registreer je oporgaandonatie.nu

Op de wachtlijst voor orgaantransplantatie - Informatie voor patiënten

Wachtlijstbrochure
Kosteloos

Je staat op de wachtlijst voor een orgaantransplantatie of je komt mogelijk op de wachtlijst. De brochure bevat algemene informatie over de wachtlijstprocedure voor de transplantatie van een orgaan van een overleden donor.

Aan bod komen onder andere:

  • de plaatsing en aanmelding op de wachtlijst
  • factoren die meespelen voor de wachttijd
  • de matching van donororgaan en ontvanger
  • de toewijzing en het transport van het donororgaan.

De factoren die per donororgaan verschillen komen per orgaan aan bod op een bijlage. De bijlagen per orgaan zijn beschikbaar als download via onze website, zodat je altijd over de actuele versie beschikt. 

Maximaal 25 brochures per ziekenhuis.

In: Folders en brochures, Voor professionals