Ga naar de inhoud

registreer je direct donorregister.nl

Hoe kan ik je ooit bedanken? Informatie voor nabestaanden

Folder Informatie voor nabestaanden van donoren
Kosteloos

Voor nabestaanden van donoren.

Met (bestel)informatie over het bedankbrievenboek, en de nieuwsbrief Nabestaanden Contact. 

In: Voor professionals