Ga naar de inhoud

registreer je direct donorregister.nl

Klantenservice

Het bestelproces in Bestel & Download op deze site bestaat uit drie stappen:

 1. Kies een item uit een van de categorieën en voeg dit toe aan je bestellijst. Een aantal materialen is alleen als download beschikbaar. Dan is bestellen niet mogelijk.
 2. Vul de adresgegevens in.
 3. Controleer de bestelling en gegevens en plaats de bestelling definitief. Voor sommige producten moet je betalen. Bij bestelling van betaalde producten word je nu doorgestuurd naar iDEAL om online te betalen. 

Betaling

Betalen via iDEAL: een veilige en makkelijke manier van betalen via internetbankieren. Kies een bank en volg de instructies. Je ontvangt van ons een bevestigingsmail van de betaling. 

Levering

Wij streven naar een verwerkingstijd van vijf werkdagen en we verzenden bestellingen per (pakket)post. 

Ruilen

Ruilen is mogelijk binnen 14 dagen. Stuur een e-mail naar onze klantenservice en vermeld welk product je graag wilt ontvangen. Het terugsturen van artikelen dient altijd te gebeuren in een voldoende gefrankeerde, deugdelijke verpakking en voorzien van een briefje met uitleg.

Bedenktijd

Bij de aankoop van producten heb je binnen 14 dagen het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product. Als je gebruik maakt van de bedenktijd, zijn de verzendkosten voor het terugsturen van het pakket voor eigen rekening.

Retourneren

Wil je bestelde en betaalde artikelen terugsturen? Doe dit als volgt:

 1. meld het product via de klantenservice aan als retourzending, onder vermelding van het bestelnummer;
 2. vul het formulier voor ontbinding/herroeping bestelling winkel (PDF, 81 KB) in en voeg dit bij het product of stuur een e-mail met deze gegevens naar onze klantenservice;
 3. stop het product in originele staat en onbeschadigd in de oorspronkelijke verpakking en voeg (een kopie van) de pakbon toe, pak het geheel zorgvuldig in;
 4. stuur het product binnen 14 dagen na de melding van ontbinding terug naar:
  Nederlandse Transplantatie Stichting
  p/a Hexspoor
  Ladonkseweg 9
  5281 RN  Boxtel

Terugbetaling

Heb je een product binnen 14 dagen geretourneerd volgens bovenstaande werkwijze? Dan storten wij het reeds betaalde bedrag binnen 14 werkdagen dagen na retourzending terug op de rekening die ook bij de betaling is gebruikt. 

Algemene voorwaarden

Op bestellingen van betaalde producten zijn de Algemene voorwaarden (PDF, 56 KB) van toepassing.

Klachten

Wij proberen je bestelling zo zorgvuldig mogelijk te leveren. Toch kan het voorkomen dat het bestelde product je niet in goede staat bereikt, of dat het binnen afzienbare tijd gebreken vertoont. Heb je een klacht over een geleverd product uit onze winkel? Stuur ons dan binnen vier weken nadat dit zich openbaart een bericht waarin je de gebreken duidelijk en volledig omschrijft.

Het mailadres voor klachten over NTS-producten is nts@support.hexspoor.nl. Ingediende klachten worden binnen 14 dagen - gerekend vanaf de datum van ontvangst - beantwoord. Als een klacht meer tijd in beslag neemt, ontvang je een ontvangstbevestiging en een indicatie van de termijn waarin je een volledige reactie kunt verwachten. Wanneer we de klacht niet kunnen oplossen, wordt de geschillenregeling van kracht.

Vragen?

Voor vragen over de afhandeling van je bestelling is ons verzendhuis op werkdagen te bereiken van 9.00 uur tot 17.00 uur via telefoonnummer 04 11 - 65 71 75.

Of stuur een bericht naar nts@support.hexspoor.nl. Binnen drie werkdagen ontvang je een antwoord.