Ga naar de inhoud

Hoe lang gaat een donororgaan mee?

Bekijk hoe succesvol orgaantransplantaties zijn. In de grafieken zie je hoeveel procent van de organen goed blijft werken in de eerste 5 jaar na de transplantatie. 

Deze grafieken heten transplantaatoverlevingscurves of Kaplan Meier-curves. We gebruiken hiervoor de gegevens uit de Nederlandse Orgaantransplantatieregistratie (NOTR). Daarin staat wat er gebeurt met de nieren, levers, longen, harten en alvleesklieren ná transplantatie.

In de grafieken zie je gemiddeldes van groepen patiënten, weergegeven in procenten. We keken hierbij naar orgaantransplantaties die gedaan zijn tussen 2000 tot en met 2011. Vervolgens houden we bij hoe lang na de transplantatie een orgaan nog blijft werken.

We tellen transplantaties niet mee als er tegelijkertijd meerdere organen getransplanteerd zijn.

Wat betekent dit voor de ontvanger van een donororgaan?

Het percentage goed werkende organen na een transplantatie is een gemiddelde voor alle patiënten samen. De kans dat een donororgaan lang en goed blijft werken kan voor iedere ontvanger anders zijn. De overeenkomsten tussen het weefsel van de patiënt en dat van de donor hebben bijvoorbeeld invloed op het succes. Ook de leeftijd van de donor speelt mee. En de leeftijd en de gezondheid van de ontvanger, ook na de transplantatie. Praktische tips en adviezen hierover voor patiënten zijn verzameld in het e-book 'Leven na een transplantatie' van het Leids Universitair Medisch Centrum.

​Wacht je op een orgaan van een donor of heb je een orgaan ontvangen? Dan adviseren we je om je eigen arts om uitleg te vragen. Hij of zij kan helpen om voor jou een inschatting te maken.