Ga naar de inhoud

registreer je direct donorregister.nl

Organen: cijfers van de afgelopen jaren

Hoeveel patiënten staan er op de wachtlijsten en hoeveel transplantaties zijn er geweest? Bekijk hier de wachtlijsten en aantallen transplantaties van harten, nieren, levers, longen en alvleesklieren (pancreas).

We tellen hier alleen patiënten mee die een operatie aankunnen, oftewel de patiënten die transplantabel zijn.

De cijfers laten aantallen zien zoals die de afgelopen jaren waren op 31 december. Je ziet de cijfers tot en met 2016. In juni voegen we de gegevens van het afgelopen jaar toe.

Wil je meer cijfers bekijken? Kijk dan in onze jaarverslagen bij hoofdstuk 1.4.

Nier: wachtlijst en transplantaties

grafiek20122013201420152016
Transplantaties van een nier961954100498499120122013201420152016
Wachtlijst voor een nier855735650576629

Cijfers van 30 maart 2017

Long: wachtlijst en transplantaties

grafiek20122013201420152016
Transplantaties van een long808891787320122013201420152016
Wachtlijst voor een long194189180177195

Cijfers van 30 maart 2017

Lever: wachtlijst en transplantaties

grafiek20122013201420152016
Transplantaties van een lever14614017215115920122013201420152016
Wachtlijst voor een lever165134109110125

Cijfers van 30 maart 2017

Hart: wachtlijst en transplantaties

grafiek20122013201420152016
Transplantaties van een hart373751543520122013201420152016
Wachtlijst voor een hart648491102101

Cijfers van 30 maart 2017

Alvleesklier: wachtlijst en transplantaties

grafiek20122013201420152016
Transplantaties van een alvleesklier373235352920122013201420152016
Wachtlijst voor een alvleesklier3632435258

Cijfers van 30 maart 2017