Ga naar de inhoud

registreer je direct donorregister.nl

Keuzes in het Donorregister

Hoe vaak zoekt de arts bij iemands dood op welke keuze in het Donorregister staat? En hoeveel personen hebben hun keuze in het Donorregister gezet? Hieronder zie je cijfers van het Donorregister.

Het Donorregister houdt hierover nog meer gegevens bij. Die kun je bekijken op donorregister.nl.

Wat levert zoeken in het Donorregister op?

grafiek
 ToestemmingGeen toestemmingNabestaanden beslissenOpzoeken niet mogelijkGeen keuze geregistereerd
20122358157133184971
201319491258336174762
20142092126131854892
20152035130138654898
201621911366305244982

Cijfers van 30 maart 2017
Bron: Donorregister

Opzoeken niet mogelijk = het register is tijdelijk niet bereikbaar of de nieuwe keuze is nog niet verwerkt.

De keuzes in het Donorregister

Dit zijn alle keuzes die in het Donorregister staan. Je ziet gegevens van het vorige jaar. Wil je gegevens bekijken van langer geleden? Kijk dan in onze jaarverslagen, tabel 3.1.

grafiek
Aantal
Toestemming3643532
Geen toestemming1708454
Nabestaanden beslissen608844
Bepaald persoon beslist101407

Cijfers van 30 maart 2017
Bon: Donorregister