Ga naar de inhoud

Keuzes in het Donorregister

Hoe vaak zoekt de arts bij iemands dood op welke keuze in het Donorregister staat? En hoeveel personen hebben hun keuze in het Donorregister gezet? Hieronder zie je cijfers van het Donorregister.

Het Donorregister houdt hierover nog meer gegevens bij. Die kun je bekijken op donorregister.nl.

Wat levert zoeken in het Donorregister op?

grafiek
ToestemmingGeen toestemmingNabestaanden beslissenOpzoeken niet mogelijkGeen keuze geregistereerd
20142092126131854892
20152035130138654898
201621911366305244982
201721891420381305150
201833072239544447746

Cijfers van 26 maart 2019
Bron: Donorregister

Toelichting

Opzoeken niet mogelijk betekent dat het register tijdelijk niet bereikbaar was of iemands wijziging in het register nog niet was verwerkt.

De keuzes in het Donorregister

Dit zijn alle keuzes die in het Donorregister staan. Je ziet gegevens van het vorige jaar. Wil je gegevens bekijken van langer geleden? Kijk dan in onze jaarverslagen, tabel 3.1.

grafiek
Aantal
Toestemming3701168
Geen toestemming1952122
Nabestaanden beslissen725482

Cijfers van 26 maart 2019
Bon: Donorregister