Ga naar de inhoud

Bernadette Haase

Bernadette Haase

Bernadette Haase is directeur van de Nederlandse Transplantatie Stichting sinds de oprichting in 1997. Sindsdien heeft deze organisatie een flinke ontwikkeling doorgemaakt: van kleine organisatie tot de huidige nationale organisatie die verantwoordelijk is voor alle orgaancentrumtaken, donorwerving in de ziekenhuizen en de publieksvoorlichting over donatie en transplantatie. Tot 1997 werkte Haase bij Eurotransplant International als directie- en bestuurssecretaris en als hoofd algemene zaken.

In herinnering, Jon van Rood

Bernadette HaaseBernadette Haase, directeur NTS

Als er iemand is die veel betekend heeft voor de transplantatiegeneeskunde, dan is het professor Jon van Rood wel. Helaas is hij op 21 juli, op 91-jarige leeftijd, overleden.

20 jaar verbinden voor leven: van woord naar daad

Bernadette HaaseBernadette Haase, directeur NTS

20 jaar NTS. Daar wil ik toch even bij stilstaan. Laten we terugkeren naar 1997. Na ruim 25 jaar discussie was de Wet op de Orgaandonatie eindelijk aangenomen. Het was een spannende tijd waarin het Orgaancentrum werd opgericht om invulling te geven aan de nieuwe wet en ik leiding mocht gaan geven aan de kersverse Nederlandse Transplantatie Stichting.

Autonomie en orgaandonatie: Registreer je keuze! 

Bernadette HaaseBernadette Haase, directeur NTS

De afgelopen weken is er in de media volop aandacht geweest voor orgaandonatie. De stemming in de Tweede Kamer over het wetsvoorstel van D66 heeft de discussie over toestemmingssystemen meer dan ooit doen opwaaien. Argumenten voor en tegen verschillende toestemmingssystemen werden ter sprake gebracht. 

De uitzondering bevestigt de regel

Bernadette HaaseBernadette Haase, directeur NTS

Voor veel mensen is 1 van de barrières om zich te registreren in het Donorregister dat zij niet weten wie hun orgaan krijgt. Mensen die roken, drinken of te dik zijn: ze kunnen op weinig begrip rekenen. Gelovigen maken zich vaak zorgen dat hun orgaan gaat naar iemand met een andere religie. En heb je met een strafblad wel recht op een donororgaan?

Het donorsysteem werkt alleen goed als iedereen meedoet

Bernadette HaaseBernadette Haase, directeur NTS

‘Ik dacht dat zoiets mij nooit zou overkomen’, horen wij regelmatig van patiënten die op een wachtlijst komen voor een nieuw orgaan. Ziekte en doodgaan staan nu eenmaal niet bovenaan de lijstjes van onderwerpen waar we graag over nadenken.

Transparantie kan niet zonder duiding

Bernadette HaaseBernadette Haase, directeur NTS

Niemand twijfelt aan de noodzaak van transparantie bij donatie en transplantatie. Het maatschappelijk belang van transplantatie is immers groot: iedereen kan op de wachtlijst komen te staan, iedereen moet een besluit nemen over doneren van organen en weefsels en iedereen betaalt hier aan mee. Dat legitimeert een zo groot mogelijke openheid.

Half vol of half leeg?

Bernadette HaaseBernadette Haase, directeur NTS

Hetzelfde zien betekent niet dat we hetzelfde interpreteren. Dat zien we ook in de discussie in de media en tussen belanghebbende partijen op het gebied van donatie en transplantatie. En dat is eigenlijk wel logisch want ondanks hetzelfde hoofddoel - meer organen voor transplantatie, heeft iedereen vaak een ander beeld over hoe het doel bereikt kan worden.

Praat erover en registreer je keuze

Bernadette HaaseBernadette Haase, directeur NTS

In Nederland wachten veel mensen op een donororgaan. Voor 133 wachtenden kwam vorig jaar een donororgaan te laat. Er zijn meer donorregistraties nodig. Ga tijdens de Donorweek daarom het gesprek thuis aan over de vraag of je na overlijden organen zou willen afstaan. Het is goed om van elkaar te weten hoe je erin staat. En leg jouw keuze, of dit nu 'ja' of 'nee' is, ook vast in het Donorregister. Dan gebeurt er wat jij zelf wilt.

Goed werk heeft tijd nodig

Bernadette HaaseBernadette Haase, directeur NTS

Een fundering. Je ziet hem meestal niet, maar het is wel het belangrijkste onderdeel van het gebouw. Het is de basis. Een basis moet goed, duurzaam en stevig genoeg zijn om alle vervolgstappen te kunnen dragen. Iedereen weet dat een fundering belangrijk is en de aanleg tijd nodig heeft. Maar die aanleg is soms ook frustrerend. Je bent eindeloos bezig en er lijkt maar geen resultaat te worden geboekt.

Donorweek 2013: het belang van donorregistratie

Bernadette HaaseBernadette Haase, directeur NTS

Het is alweer de vierde keer dat we in Nederland de Donorweek organiseren. Althans, in deze vorm. De bedoeling is om zoveel mogelijk mensen te bewegen om hun keuze voor orgaandonatie vast te leggen in het Donorregister. Maar dat niet alleen. We vragen ook aan iedereen om met naasten te praten over die keuze. Het is namelijk erg belangrijk dat anderen weten wat jouw wens is over orgaan- en weefseldonatie na overlijden. Dat vergroot de kans dat jouw laatste wens ook echt wordt uitgevoerd.

Pagina's