Ga naar de inhoud

Gert van Dijk

Gert van Dijk

Gert van Dijk is ethicus bij het Erasmus MC. Hij is opgeleid als medisch analist en filosoof. Van Dijk werkte bij het Humanistisch Verbond, het Rathenau Instituut, het Centrum voor Ethiek en Gezondheid en bij D66, waar hij hoofd was van het wetenschappelijk bureau. 

Ga met hem de discussie aan via Twitter: @Gert_van_Dijk

Zelfrijdende auto’s

Gert van DijkGert van Dijk, Medisch ethicus

Hoe lang het nog zal duren is onduidelijk, maar dat ze er aan komen is zeker: autonome voertuigen. Dat gaat grote gevolgen hebben. Mogelijk zullen autonome drones het vervoer van organen tussen ziekenhuizen kunnen vergemakkelijken. Taxi- en vrachtwagenchauffeurs moeten op zoek naar ander werk, het autobezit zal sterk afnemen en daarmee waarschijnlijk ook de verzekeringspremies.

Hoe dan?

Gert van DijkGert van Dijk, Medisch ethicus

Tijdens colleges kom ik met studenten regelmatig te spreken over de ethische aspecten van orgaandonatie. Ik vraag hen dan vaak om, bij wijze van gedachte-experiment, creatieve oplossingen voor het tekort aan organen aan te dragen. Ze hoeven van mij in eerste instantie geen rekening te houden met de vraag of die oplossing ook moreel acceptabel is. Zo worden ze gestimuleerd om ‘out of the box’ te denken.

De NTS is 20 jaar – en blijft nog wel 20 jaar nodig

Gert van DijkGert van Dijk, Medisch ethicus

In 2017 bestaat de NTS 20 jaar. Een moment om even bij stil te staan, want mede dankzij de NTS is er in Nederland een goed georganiseerd systeem van orgaandonatie, dat op transparante en rechtvaardige wijze mensen helpt bij een transplantatie. Mede door het werk van de NTS bestaat er in Nederland dan ook groot vertrouwen in het systeem van orgaandonatie. 

Een treurige epidemie met onverwachte gevolgen

Gert van DijkGert van Dijk, Medisch ethicus

Postmortale orgaandonoren zijn schaars. Dat komt ook omdat mensen niet vaak op de ‘juiste’ manier overlijden: aan de beademing, op de IC. In Nederland zijn orgaandonoren vooral mensen met  traumatisch schedelhersenletsel, bijvoorbeeld na een verkeersongeluk. En mensen die een hersenbloeding of -infarct doorgemaakt hebben. 

Hoofd- en bijzaken

Gert van DijkGert van Dijk, Medisch ethicus

De geruchten gaan al langer, maar worden steeds concreter: er zijn voorbereidingen om een hoofdtransplantatie uit te voeren. De beoogde ontvanger van het lichaam is de 31-jarige Valery Spiridonov, een Russische man die lijdt aan de ziekte van Werdnig-Hoffmann, een genetische aandoening waarbij de spieren geleidelijk aangetast worden. Volgens Valery is een hoofdtransplantatie zijn enige kans op een normaal leven en weet hij goed waar hij aan begint. 

Penistransplantatie roept nieuwe vragen op

Gert van DijkGert van Dijk, Medisch ethicus

De 64-jarige Thomas Manning was onlangs de eerste Amerikaan die een penistransplantatie onderging. Door peniskanker was zijn eigen penis enige jaren daarvoor deels geamputeerd. Al eerder vond een dergelijke transplantatie plaats in China, maar de getransplanteerde penis werd toen na enkele weken alweer verwijderd wegens ‘psychologische problemen’ bij de man en diens vrouw.

Baarmoedertransplantatie: zwanger tot elke prijs?

Gert van DijkGert van Dijk, Medisch ethicus

Onlangs vond in Amerika bij een 26-jarige vrouw een bijzondere ingreep plaats: een baarmoedertransplantatie. De vrouw was zonder baarmoeder geboren en kreeg die van een overleden donor geïmplanteerd.

Nieuwe transplantaties, nieuwe ethische vragen

Gert van DijkGert van Dijk, Medisch ethicus

Zeg ‘orgaandonatie’ en mensen denken waarschijnlijk aan ‘traditionele’ donaties als die van hart, levers en nieren. Maar de afgelopen jaren zijn geheel nieuwe, vaak spectaculaire vormen van transplantaties ontstaan. Deze nieuwe vormen zijn doorgaans niet gericht op het redden van levens, maar op het verbeteren van de kwaliteit daarvan.

Xenotransplantatie 2.0?

Gert van DijkGert van Dijk, Medisch ethicus

‘Xenotransplantatie – transplantatie van de ene diersoort naar de andere - is een belofte voor de toekomst en zal dat ook altijd blijven’, zo was jarenlang de gedachte. Hoewel er al meer dan een eeuw onderzoek naar wordt gedaan, is met name de afstoting steeds een onoverkomelijk probleem gebleken. Iedere keer als wetenschappers dachten dat ze het hadden opgelost, ontstonden nieuwe problemen. Maar mogelijk komt daar verandering in.

Geregistreerde donor leeft langer

Gert van DijkGert van Dijk, Medisch ethicus

Onlangs verscheen van het Centraal Bureau voor de Statistiek het rapport Het Donorregister: wie doet mee en wie niet? Dit rapport biedt een boeiend inzicht in de vraag welke mensen zich hebben laten registreren in het Donorregister en in hoeverre bevolkingsgroepen daarin van elkaar verschillen.

Pagina's