Ga naar de inhoud

registreer je direct donorregister.nl

Geslaagd!

Marion SiebelinkMarion Siebelink, programmamanager UMCG

Een paar weken geleden kreeg ik een foto via Whats App binnen. Een mooie meid van 17 jaar die trots voor het huis poseert onder een vlag met wimpel en een schooltas. Geslaagd voor haar Havo. Die mooie jonge dame is Maureen. Ik was ontroerd omdat ik mee mocht genieten van deze vreugde en voelde de trots van haar ouders.

Maureen is één van de 200.000 scholieren die examen deed. Dat is op zich niet bijzonder. Wel als we weten wie Maureen is.

Maureen onderging 12 jaar geleden op vijfjarige leeftijd acuut een levertransplantatie. Een kerngezond meisje werd opeens levensbedreigend ziek. In Groningen, het enige centrum dat levertransplantaties bij kinderen uitvoert, kwam ze direct op de wachtlijst. Maar haar situatie verslechterde zo snel dat gedacht werd dat ze de transplantatie niet zou overleven.

Als door een wonder herstelde ze weer iets zodat ze alsnog op de wachtlijst werd geplaatst met de hoogste urgentie. Het was haar redding dat er binnen 24 uur een lever beschikbaar kwam van een ander kind. Dat hele moedige ouders hebben besloten dat hun overleden kind donor zou worden: hoe onbeschrijflijk verdrietig aan de ene kant... zo onuitspreekbaar dankbaar aan de andere kant.

Uit onderzoek blijkt dat in Nederland ieder jaar ongeveer 20 kinderen overlijden die geschikt zijn als orgaandonor. Een kwart hiervan wordt daadwerkelijk donor. In de andere gevallen hebben de ouders niet ingestemd met donatie bij hun kind. Dit is eigenlijk altijd omdat ze er vooraf niet over hadden nagedacht. De vraag komt dan te abrupt.

Het verhaal van Maureen maakt weer duidelijk hoe belangrijk het is dat ouders met elkaar over donatie spreken. Om elkaar de vraag te stellen 'stel dat ons kind iets overkomt, zouden wij dan instemmen met donatie?'

Maureen herstelde na de transplantatie heel voorspoedig en ze groeide op als ieder ander kind. Op de basisschool voelde ze zich niet echt anders behalve dat ze wat meer op de hygiëne moest letten. En op het voortgezet onderwijs voelde ze zich helemaal als iedere andere puber. De levertransplantatie is helemaal geen issue voor haar. Sterker nog ze kan haar grootste hobby, voetballen, prima uitoefenen. Haar conditie is als die van haar leeftijdsgenoten. Wat geweldig.

De toekomst ligt aan haar voeten. Na de vakantie gaat ze naar de hogeschool. Waar een geslaagde transplantatie toe kan leiden: een geslaagde scholier. Zo gewoon maar gelijk zo bijzonder.