Ga naar de inhoud

Onkosten en vergoedingen donatie bij leven

De overheid vindt dat je als donor niet allerlei kosten moet maken om een nier af te staan. Maar het is verboden om geld of kostbare cadeaus te ontvangen in ruil voor een nier of deel van je lever. 

 

 

Veel kosten worden vergoed

Veel kosten die samenhangen met de donatie worden vergoed. Ook als de donatie uiteindelijk niet doorgaat. Ze worden bijvoorbeeld vergoed door de zorgverzekeraar van de ontvanger of door je eigen verzekering. Ook eventuele gevolgen voor je inkomen kunnen worden vergoed. Dat geldt zowel voor mensen die in loondienst werken als voor ondernemers.  

Onkostenvergoeding donatie bij leven 

Voor sommige kosten die je als donor maakt, krijg je een onkostenvergoeding vanuit de Subsidieregeling donatie bij leven. In de regeling staat precies beschreven welke kosten in aanmerking komen voor vergoeding. Er staat ook in voor welk maximumbedrag kosten worden vergoed. 

De Nederlandse Transplantatie Stichting voert de regeling uit. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is verantwoordelijk voor de inhoud en betaalt de vergoeding.

Voorbeelden van onkosten die worden vergoed

 • een eenmalige vergoeding van €345 bij een nierdonatie of €385 bij donatie van een deel van de lever voor verschillende kleinere uitgaven, zoals parkeerkosten of gebruiksartikelen voor een verblijf in het ziekenhuis
 • medische kosten die niet door de zorgverzekeraar worden vergoed
 • inkomstenverlies van zzp’ers zonder arbeidsongeschiktheidsverzekering. Een zelfstandige met een lage belastbare winst krijgt een minimumvergoeding. Ook werknemers die een deel van hun salaris niet doorbetaald krijgen, kunnen hiervoor een onkostenvergoeding aanvragen
 • reis- en verblijfkosten van de persoon die je bijstaat
 • een dagvergoeding voor je verblijf als je als donor niet in Nederland woont
 • kosten van opvang van je kind, naaste of huisdier
 • kosten van huishoudelijke hulp tijdens de herstelperiode

Wil je voor je donatie weten welke kostenposten wel en welke niet worden vergoed? En wat de maximale vergoedingen zijn? Lees dan de toelichting bij het aanvraagformulier (pdf, 223 kb).

Voorwaarden voor vergoeding

 • de kosten hebben direct te maken met de donatie
 • je hebt de aanvraag voor een vergoeding binnen 1 jaar na donatie ingediend
 • de kosten worden niet op een andere manier vergoed
 • de kosten hebben betrekking op de periode die eindigt uiterlijk 13 weken na je ontslag uit het ziekenhuis (na leverdonatie is dit uiterlijk na 26 weken)
 • voor de vergoeding van sommige onkosten is een schriftelijk bewijs zoals een factuur nodig
 • de ontvanger van het orgaan is verzekerd bij een Nederlandse zorgverzekeraar

Onkostenvergoeding aanvragen

Je vraagt de onkostenvergoeding aan door het aanvraagformulier Onkostenvergoeding donatie bij leven op te sturen naar de NTS. Dit vul je in samen met de medisch maatschappelijk werker van het transplantatieziekenhuis. 

Eenmalige vergoeding snel ontvangen?

Als je dat wilt, kun je de eenmalige vergoeding al binnen 2 weken na aanvraag ontvangen. Aanvragen kan pas nadat je bent geopereerd. De vergoeding van de overige kosten krijg je uitbetaald zodra de NTS deze beoordeeld heeft.