Ga naar de inhoud

Medische kosten van donatie bij leven

De zorgverzekeraar van de ontvanger vergoedt de medische kosten van de donatie tot 3 maanden na de operatie bij nierdonatie en 6 maanden na de operatie bij leverdonatie. Het gaat dan om de kosten van de voorbereidende onderzoeken, de ziekenhuisopname en operatie en de controles achteraf. 

Meld dat je donor bent

Wanneer je onderzoek laat doen om te kunnen doneren, is het belangrijk om dit te melden bij je ziekenhuis, huisarts, of een andere medische instantie. Laat je bijvoorbeeld bloed prikken bij je huisarts? Dan heeft deze de verzekeringsgegevens van de ontvanger nodig om de kosten van het bloedprikken in rekening te kunnen brengen bij zijn of haar verzekering. Ook als je medicijnen haalt bij een apotheek buiten het ziekenhuis moet je aangeven dat je orgaandonor bent en dat de factuur naar de zorgverzekering van de ontvanger moet. 

Eigen risico aangesproken? 

Het kan zijn dat je huisarts, apotheek of het laboratorium de rekening niet naar de zorgverzekeraar van de ontvanger kan sturen. Dan worden de kosten bij je eigen verzekering in rekening gebracht. Wordt hierdoor je eigen risico aangesproken? Dan kun je deze kosten terugkrijgen via de Onkostenvergoeding donatie bij leven. 

Stuur een medische verklaring mee waarom je deze zorg nodig had én een verklaring van de verzekering dat de kosten onder je eigen risico vallen. Kosten van medicijnen of andere zorgkosten onder de € 25 kun je betalen uit de eenmalige vergoeding. Deze krijg je dus niet apart vergoed als ze onder je eigen risico vallen.

Misschien krijg je als donor enkele kleine onderzoeken (denk aan het maken van een scan) in een ander ziekenhuis dan waar de rest van de voorbereidende onderzoeken plaatsvindt. Ziekenhuizen verrekenen deze kosten onderling. Je mag hier dus geen rekening voor ontvangen. Krijg je deze wel, neem dan contact op met de maatschappelijk werker in het transplantatieziekenhuis.

Na 3 of 6 maanden vergoedt jouw verzekeraar de kosten

Als je na 3 maanden bij nierdonatie en 6 maanden bij leverdonatie na de operatie een medische behandeling nodig hebt, vergoedt je eigen verzekeraar die. Dit valt dan wel onder je eigen risico. Ook behandelingen die binnen 3 maanden na nierdonatie en 6 maanden na leverdonatie plaatsvinden en die niets met de donatie te maken hebben, vallen onder je eigen risico.

Je eigen zorgverzekeraar vergoedt verder de jaarlijkse medische nacontroles. Deze vallen buiten je eigen risico. Vertel dus bij je jaarlijkse nacontrole aan de (huis)arts dat hij of zij op de factuur moet zetten dat het gaat om een nacontrole orgaandonatie. 

Aanvullende medische zorg

Soms heeft een donor rond de donatie aanvullende medisch noodzakelijke zorg nodig. Bijvoorbeeld als iemand moet afvallen om te kunnen doneren en hiervoor naar een diëtist gaat. Of als een donor na de operatie meer fysiotherapie nodig heeft dan de verzekering vergoedt.
Als de zorgverzekering van de ontvanger én je eigen verzekering deze zorg niet vergoeden, wordt deze in sommige gevallen wel vergoed via de Onkostenvergoeding donatie bij leven

Stuur altijd een schriftelijke verklaring van het ziekenhuis mee dat je deze zorg nodig had (medische indicatie) én een verklaring van je zorgverzekeraar dat deze de kosten niet vergoedt. Alle kosten die ná 3 maanden na de donatie worden gemaakt, vallen niet onder de Subsidieregeling donatie bij leven.    

Letselschade door donatie

Het komt heel soms voor dat een donor door de donatie een verwonding - letselschade - oploopt die niet via de gewone letselschadeverzekering van het ziekenhuis wordt vergoed. Voor die gevallen is er de zogenoemde Complicatiedekkingsverzekering.

Deze verzekering vergoedt letselschade als vaststaat dat iemands klachten of arbeidsongeschiktheid door de donatie komen en het ziekenhuis geen schuld heeft. De maatschappelijk werker van het transplantatieziekenhuis kan je hier meer over vertellen. Hij of zij kan jou ook helpen met het indienen van een claim.