Ga naar de inhoud

Voorwaarden donatie bij leven

Niet iedereen kan zomaar bij leven een orgaan afstaan voor transplantatie. De belangrijkste voorwaarde is dat je medisch en psychisch gezond genoeg bent. Het transplantatieziekenhuis onderzoekt dit zorgvuldig.

Wettelijke voorwaarden 

Je kunt je pas aanmelden voor een eerste afspraak in het transplantatieziekenhuis als je aan de voorwaarden voldoet die in de Wet op de orgaandonatie (Wod) staan: 

  • je bent 18 jaar of ouder en in staat duidelijk te maken wat je wil
  • je hebt de beslissing om te doneren helemaal vrijwillig genomen en je krijgt hier geen cadeaus of geld voor
  • je bent gezond genoeg en hebt een goede lichamelijke conditie
  • je hebt geen ziekte waardoor de kans groot is dat jij zelf later in de problemen komt 
  • je mag niet zwanger zijn
  • je hebt geen bloedziektes, lever- of nierziektes of stollingsproblemen

Leeftijdsgrens

Er is geen maximumleeftijd voor het afstaan van een nier. Het ziekenhuis onderzoekt grondig of een oudere donor gezond genoeg is voor de operatie en met 1 nier kan leven. Een oudere donor kan aan een oudere patiënt doneren, maar ook aan een jongere of een kind. Een kind kan al als het 1 of 2 jaar oud is een nier van een volwassene krijgen. Voor het afstaan van een deel van de lever geldt een maximum leeftijd van 60 jaar. 

Voldoe je aan de voorwaarden en heb je je keuze en de risico’s goed afgewogen? Dan kun je je bij een transplantatieziekenhuis melden voor meer informatie of een intakegesprek. Of je ook echt kunt doneren, wordt pas duidelijk na uitgebreid onderzoek.

Transplantatieziekenhuizen

Transplantaties worden in Nederland in transplantatieziekenhuizen uitgevoerd. Die zijn onderdeel van de 8 academische centra: de ziekenhuizen die bij een universiteit horen. Deze ziekenhuizen hebben hiervoor een vergunning en voldoen aan de kwaliteitsnormen zoals die zijn vastgesteld door de minister in de Wet op bijzondere medische verrichtingen (WBMV).
Alleen het AMC, het Erasmus MC en het Radboudumc voeren niertransplantaties bij kinderen uit. Wil je een nier afstaan aan een kind? Neem dan contact op met het ziekenhuis waar dit kind in behandeling is.

Alleen UMCG en Erasmus MC voeren leverdonaties bij leven uit. Voor meer informatie kun je contact opnemen met deze gespecialiseerde transplantatieziekenhuizen.