Ga naar de inhoud

Is donorregistratie verplicht?

We kennen in Nederland nu nog het nee-tenzij donorsysteem. Dat betekent dat je na overlijden alleen orgaandonor kan zijn als jij (of als er geen keuze is vastgelegd je familie) daar toestemming voor gegeven hebt.

Deze toestemming geef je digitaal via donorregister.nl of met een papieren donorformulier. Engeland, Turkije, Duitsland en Ierland hebben ook een nee-tenzij donorsysteem.

Ja-tenzij systeem

In een ja-tenzij donorsysteem moet je juist actie ondernemen als je geen donor wilt zijn. Dit bezwaar leg je digitaal vast, of via een geschreven document. Spanje, Oostenrijk, België, Frankrijk, Italië en Zweden hebben een ja-tenzij-systeem.

Het ja-tenzij systeem gaat er van uit dat donor zijn de norm is. Als je geen actie onderneemt wordt 'geen bezwaar' in het Donorregister vastgelegd. Op deze wijze bevordert de overheid in deze landen weefsel- en orgaandonatie.

In 2020 verandert de wet orgaandonatie

In december 2012 diende D66 een voorstel in om de huidige Wet op de orgaandonatie te wijzigen in een ADR (Actieve Donorregistratie) -systeem. 
In september 2016 stemde de Tweede Kamer in met het wetsvoorstel.  Op 13 februari 2018 stemde ook een meerderheid van de Eerste kamer voor het ADR-systeem. In  de zomer van 2020 treedt het ADR-systeem officieel in werking.
Meer informatie over de nieuwe wet vind je op Rijksoverheid.nl