Ga naar de inhoud

De voordelen van nierdonatie bij leven

Nierdonatie bij leven heeft voor de ontvanger van de nier over het algemeen een aantal belangrijke voordelen boven donatie na overlijden. 

Nier van een levende donor is beter

  • Een nier van een levende donor gaat meestal langer mee: vanaf het moment van transplantatie gemiddeld 15 tot 20 jaar. Een nier van een overleden donor gaat gemiddeld 10 jaar mee. 
  • Mensen met een nier van een levende donor leven gemiddeld langer met een werkende nier dan mensen die een nier ontvingen van een overleden donor.
  • Een transplantatie met een nier van een levende donor is een geplande operatie, waarbij de donor en de ontvanger in een zo goed mogelijke conditie zijn. Daardoor werkt de nieuwe nier meestal meteen. Bij een transplantatie met een nier van een overleden donor kan het zijn dat het even duurt voordat de nier werkt. 
  • De ontvanger kan eerder worden geholpen: vaak al voordat hij moet gaan dialyseren. 

De nierspecialist (nefroloog) zal met je bespreken wat de verwachte resultaten van transplantatie zijn bij de patiënt aan wie jij een nier wilt afstaan. 

Transplanteren voordat iemand dialyseert, maakt groot verschil

Transplantatie vóórdat iemand dialyseert, noemen we pre-emptieve transplantatie. Als een patiënt niet hoeft te dialyseren voordat hij een donornier krijgt, maakt dat een groot verschil. Want dialysebehandelingen zijn zwaar en niet goed voor de conditie en gezondheid. Nierspecialisten raden aan om ongeveer een jaar voordat dialyse waarschijnlijk nodig is te starten met voorlichting over en de voorbereiding op een eventuele transplantatie. Soms is die tijd er niet en is dialyse niet te voorkomen.

Voordeel voor andere patiënten

Nierdonatie bij leven heeft ook een belangrijk voordeel voor andere nierpatiënten. Want de patiënt die een nier van een levende donor krijgt, hoeft niet meer op de wachtlijst voor een nier van een overleden donor te staan. Of hij komt daar niet eens op terecht. Dat maakt de wachttijd korter van patiënten die zelf geen levende donor hebben. 

Je geeft een nierpatiënt een beter leven 

Wat volgens donoren zeker ook bij de voordelen van nierdonatie bij leven hoort: door een nier te doneren geef je een nierpatiënt en de mensen om hem heen een beter leven. Dat geeft een goed gevoel. Is de ontvanger je partner of een gezinslid? Ook jouw leven en dat van je gezin worden weer ‘normaler’ als hij na de donatie weer veel meer kan.   

Wees je ook bewust van de nadelen van doneren

  • je moet een operatie ondergaan en aan elke operatie zijn risico’s verbonden
  • herstellen kost tijd: wie helpt in huis of vangt bijvoorbeeld de kinderen op? 
  • als nierdonor maak je soms kosten, je kunt hiervoor een vergoeding aanvragen
  • als je nier ziek wordt of beschadigd raakt, heb je minder ‘reserve’ dan iemand met 2 nieren
  • je relatie met de ontvanger kan veranderen
  • je wordt uitgebreid onderzocht: er kunnen medische problemen worden ontdekt waarvan je anders niet had geweten, of misschien niet had willen weten

‘Bij nierdonatie kunnen onuitgesproken gevoelens spelen’

Een nier doneer je natuurlijk om iemand te helpen. Maar soms schuilen er bij de donor diep van binnen verwachtingen of tegenstrijdige gevoelens. Die kunnen na de donatie opspelen. Om dat te voorkomen, voert een maatschappelijk werker eerst een gesprek met de donor.

Lees hoe maatschappelijk werker Ben Gijsbers erover denkt