Ga naar de inhoud

Orgaandonatie als je wilsonbekwaam bent

Iemand die wilsonbekwaam is, mag volgens de wet zijn wil over orgaan- en weefseldonatie niet vastleggen. Deze persoon mag zich niet registreren als donor, omdat hij niet voldoende begrijpt en overziet wat orgaan- en weefseldonatie inhoudt. Hij of zij kan ook geen redelijke afweging maken over donatie. Kinderen jonger dan twaalf jaar worden beschouwd als wilsonbekwaam. Ze mogen orgaan- en weefseldonor zijn, mits dat gebeurt met toestemming van de beide ouders die het ouderlijk gezag uitoefenen of de voogd.

Vervangende toestemming

Wanneer personen op het moment van overlijden wilsonbekwaam zijn, kunnen ze soms toch organen doneren.

  • als zij bij het vastleggen van een donorregistratie wilsbekwaam waren, dan is deze registratie rechtsgeldig
  • als er geen registratie aanwezig is, terwijl deze persoon gedurende een periode van zijn leven vanaf het twaalfde jaar wel wilsbekwaam was, kan er vervangende toestemming worden verleend voor donatie door nabestaanden 

Alleen als iemand zijn gehele leven wilsonbekwaam is geweest, is een eventueel opgemaakte registratie niet rechtsgeldig. Er kan dan ook geen vervangende toestemming door de familie worden gegeven. 

Wat verandert er vanaf 1 juli 2020?

Als de nieuwe donorwet ingaat mag een wilsonbekwaam persoon nog steeds geen keuze vastleggen in het donorregister. Maar dat kan een wettelijk vertegenwoordiger wèl namens die persoon doen. Hoe dit precies zit leest op de website van het Donorregister: Hoe werkt de nieuwe donorwet voor wilsonbekwamen?
 

Dit staat beschreven in het modelprotocol postmortale orgaan- en weefseldonatie.