Terug naar het vorige niveau: Beleid donatie, donorscreening en uitname

Mogelijke gevolgen/risico’s COVID-19 bij donatie en te ondernemen acties

1. Het aanbod van donoren neemt af omdat zorginstellingen voornamelijk belast zijn met zorg voor COVID-19 patiënten

  • De NTS onderhoudt contact met de ziekenhuizen via de donatieprofessionals over de situatie in het ziekenhuis en de verwachtingen rond de mogelijkheden voor weefseldonatie. De NTS houdt de ziekenhuizen op de hoogte van dreigende tekorten.
  • Het OC stelt een noodrooster op waarin rekening wordt gehouden met het op- en afschalen van capaciteit op het OC, afhankelijk van de stand van zaken rondom donaties en de verwachte drukte op het OC.
  • Voor acties allocatie/transplantatie: zie volgende hoofdstuk. 

2. De vraag naar weefsel neemt aanzienlijk af door (deels) stopzetten electieve transplantaties. Dit is vooral voor de cornea’s een mogelijk probleem, gezien de korte houdbaarheid

  • De NTS stelt wekelijks een rapportage op van het aantal geeffectueerde weefseldonoren en de vraag naar weefsel (i.e. geplande OK’s en verwachte spoedaanvragen).
  • Indien noodzakelijk stemt de NTS na overleg met de weefselbank en transplanterend artsen het aanbod af op de vraag door tijdelijk donorselectiecriteria aan te passen of (oogweefsel)donatie te beperken.
  • Voor acties allocatie/transplantatie: zie volgende hoofdstuk.

3. Communicatie met de donorziekenhuizen is niet meer mogelijk door uitval/andere inzet donatieprofessionals

  • De donatieregio’s inventariseren in de het RTL-overleg de beschikbaarheid van de DC’s/ODC’s per ziekenhuis. Indien communicatie met een ziekenhuis waarbij de DC/ODC niet beschikbaar is, noodzakelijk is, wordt in overleg met de RTL een oplossing gezocht.