Terug naar het vorige niveau: Beleid donatie, donorscreening en uitname

Mogelijke gevolgen/risico’s COVID-19 bij donorscreening en te ondernemen acties

1. De capaciteit op het OC neemt af door besmetting/quarantaine OC-medewerkers

  • Noodrooster OC 

2. Het proces op het orgaancentrum wijzigt ingrijpend door aangepast beleid 

  • Het OC werkt volgens de eerder opgestelde “Corona werkwijze OC” met daarin de specifieke zaken voor het OC. 
  • Indien noodzakelijk past het OC het uitnameschema voor de corneaverdeling aan om te zorgen dat de cornea’s die nog uitgenomen worden, 50:50 verdeeld worden over de banken.
  • Het OC doorloopt standaard bij iedere donor “FOR OC D 1.58 Checklist COVID-19; vragenlijst donoraanname”.

3. Het aantal positieve testen na uitname is hoger dan verwacht

  • De NTS onderzoekt de dossiers van de positief geteste donoren op gemiste signalen bij de aanmelding. Indien er aanleiding toe is wordt het screeningsbeleid aangepast.
  • De NTS onderzoekt de mogelijkheid om gebruik te maken van sneltesten zodat de uitslag voor uitname bekend is.

4. De NTS ontvangt klachten van nabestaanden naar aanleiding van gevolgen positieve tests
Het aannamebeleid is er op gericht om het aantal positieve uitslagen zoveel mogelijk te beperken. De consequenties voor nabestaanden kunnen echter groot zijn. Nabestaanden moeten mogelijk bron- en contactonderzoek ondergaan en in thuisisolatie, waardoor zij mogelijk de uitvaart van hun dierbare niet kunnen bijwonen. Dit kan leiden tot imagoschade voor orgaan- en weefseldonatie.

  • De NTS onderzoekt of de informatievoorziening aan de AA voldoet.
  • De NTS onderzoekt of de AA de test en de eventuele gevolgen expliciet moet bespreken met de nabestaanden.