Terug naar het vorige niveau: Beleid donatie, donorscreening en uitname

Mogelijke gevolgen/risico’s uitname en te ondernemen acties

1. De overheidsmaatregelen beperken de mogelijkheid voor uitnameteams om zich door het land te verplaatsen

 • WUON signaleert of nieuwe of aangekondigde overheidsmaatregelen de uitnameteams beperken in de mogelijkheid om te reizen richting uitnamelocatie of om uitnames uit te voeren.
 • WUON en NTS hebben wekelijks contact om de situatie te bespreken.

2. De capaciteit van WUON neemt af door besmetting/quarantaine OC-medewerkers

 • Eigen protocol WUON om onderlinge besmettingen op de werkvloer te voorkomen.
 • WUON signaleert wanneer de continuïteit van de uitname in gevaar komt.
 • Het OC communiceert aan de AA dat de uitname mogelijk later plaatsvindt (wel binnen 24u).

3. Ziekenhuizen ontzeggen externen de toegang tot ziekenhuis/mortuarium/OK

 • De NTS vraagt donatieprofessionals actief te melden wanneer het beleid in het ziekenhuis wordt aangepast.
 • WUON neemt periodiek contact op met de mortuaria om de situatie te bespreken.
 • WUON signaleert problemen bij het verkrijgen van toegang/gebruik van de ruimtes.
 • De NTS neemt contact op met het ziekenhuis om te komen tot een oplossing voor de weefseluitnameteams.
 • De NTS stuurt indien noodzakelijk een algemene brief/bericht over de procedure rond weefseluitname en het belang van weefseldonatie aan de ziekenhuizen.

4. Tekort aan beschermende materialen voor uitnameteams en weefselbanken 

 • Bij een dreigend tekort agenderen partijen dit punt op het weefselketenoverleg.
 • Wanneer geen oplossing kan worden gevonden signaleert de NTS richting VWS.

5. Een tekort aan beschikbare PCR testen (testmateriaal, reagens)

 • De NTS onderhoudt contact met Sanquin over de voorraad beschikbaarheid van PCR-testen.
 • Wanneer geen oplossing kan worden gevonden signaleert de NTS richting VWS.

Acties bij stilleggen en herstart donaties/uitnames

Besluitvorming over stilleggen donaties/uitnames

In het uiterste geval kan het noodzakelijk zijn om de uitname van weefsels geheel of gedeeltelijk stil te leggen. Indien de situatie het toelaat wordt het voornemen om te stoppen met weefseluitname eerst besproken in het weefselketenoverleg en met een vertegenwoordiging van donatieprofessionals. De manager B&O neemt het uiteindelijke besluit om de uitname van weefsels geheel of gedeeltelijk stil te leggen.

Acties bij stilleggen donatie en uitname

 • De NTS stelt donorziekenhuizen op de hoogte dat donaties tijdelijk niet of beperkt mogelijk zijn. De NTS vraagt de ODC’s/DC’s dit in het ziekenhuis te communiceren.
 • Voor acties allocatie/transplantatie: zie volgende hoofdstuk

Acties bij herstart donatie en uitname

 • Het voornemen om weer te starten met weefseluitname wordt eerst besproken met een vertegenwoordiging van donatieprofessionals.
 • DCO stelt een communicatiestrategie op voor het aankondigen van de herstart. Het opnieuw opstarten van weefseldonatie kan moeizaam verlopen omdat communicatielijnen in de ziekenhuizen mogelijk zijn verstoord. 
 • In overleg met B&O (organen en weefsels), OC, stafartsen en DCO bepaalt de manager B&O het moment van heropstarten van weefseluitname.
 • Voor acties allocatie/transplantatie: zie volgende hoofdstuk.