Terug naar het vorige niveau: Draaiboek COVID-19-pandemie weefselketen

Slotopmerkingen

Naar aanleiding van de ervaringen met de eerste golf is het rapport “Rapport invloed COVID-19 op corneatransplantaties” opgesteld. Hierin staan met name de ervaringen met de herstart van corneatransplantaties en aanbevelingen naar aanleiding van deze ervaringen beschreven. In het onderhavige draaiboek staan aanbevelingen die voor een groot deel op bovengenoemd rapport gebaseerd zijn. Ondanks dat dit rapport specifiek de corneatransplantaties betreft, zijn de aanbevelingen en werkwijze naar verwachting voor een groot deel ook van toepassing op de andere weefsels.