Terug naar het vorige niveau: Draaiboek COVID-19-pandemie weefselketen

Weefselketen algemeen

De weefselketen bestaat in Nederland uit zorginstellingen, NTS, WUON, Sanquin, ETB-BISLIFE, AER en de transplantatiecentra. Deze keten omvat aanmelding en screening van donoren (zorginstellingen, NTS en Sanquin), explantatie van weefsels (WUON), opslag en bewerking van weefsels (ETB-Bislife en AER), allocatie van weefsels (NTS) en transplantatie (transplantatiecentra).

De NTS, WUON, ETB-BISLIFE en AER overleggen samen in het weefselketenoverleg. Daarnaast vindt overleg plaats tussen NTS, oogbanken en transplantatiecentra. In Nederland kunnen naast organen ook weefsels gedoneerd worden. Dit zijn cornea, sclera, huid, hartkleppen, bot- en peesweefsel en bloedvaten.