Terug naar het vorige niveau: Draaiboek COVID-19-pandemie orgaanketen

Dataverzameling en rapportage

 • Voorzitters & secretarissen

Registratie van extra donorgegevens    

De volgende COVID-gegevens worden vastgelegd in DPA en OPI:

 • Getest: Ja, Nee
 • Testuitslag:
 • Datum test:

De volgende COVID-19-gegevens van overlegdonoren worden vastgelegd in Nord:
Reguliere medische reden van afwijzing:

 • COVID-19 positieve PCR.
 • COVID-19 neg, maar verdachte anamnese.
 • Donor op cohort COVID-19-afdeling.
 • Donor op besmette IC donor of COVID-19 besmette patiënt zonder eigen kamer.

Reguliere familie weigering:

 • •Familie weigering wegens te lange procedure ivm COVID-19 (test).

Registratie van extra wachtlijstgegevens  ontvanger

Geen transplantabele urgentie op ENIS-wachtlijst:

 • NT-status wegens COVID-19 infectie of situatie in ziekenhuis door COVID-19.
 • Removed van wachtlijst door COVID-19 infectie.
 • Uitslag van een COVID-19 test wordt niet vastgelegd op de wachtlijst gezien de beperkte geldigheidsduur. 

Registratie van Follow-up gegevens na transplantatie

 • Testgegevens van nierontvangers worden naar NOTR overgezet. 
 • Nieren COVID-19: PCR pos, PCR neg, not tested. (Geen verplicht veld). 
 • Voor lever, hart en long wordt dit elders geregistreerd.

Landelijke rapportages impact pandemie op orgaan- & weefselketen

 • Beleidsafspraken gemaakt in het ketenoverleg worden vastgelegd in beleidsnotities. Resultaatrapportages worden maandelijks vastgelegd. Indien de frequentie van rapporteren door omstandigheden hoger moet, kan dit.
 • De NTS communiceert met IGJ, RIVM en VWS.
 • Informatie is afgestemd met ketenoverleg.
 • Beleidsafspraken, rapportages over stand van zaken.