Terug naar het vorige niveau: Transplantatie

Levertransplantatie

Postmortaal – OLT & SPLIT    

  • Het levertransplantatieprogramma gaat tijdens de COVID-19-pandemie door.
  • Acceptatie van leverdonor bij een negatieve PCR-test d.m.v. neusswap; negatieve CT Thorax niet nodig.
  • Orgaanaanbod accepteren onder voorbehoud van de testuitslag van de ontvanger. 
  • Elke ontvanger wordt getest.
  • Is de testuitslag voor de ontvanger niet bekend op moment van voorbereiding transplantatie, dan weegt de arts het risico van transplanteren zonder uitslag tegen het risico van niet transplanteren af.
  • Het testen van de tweede patiënt op de wachtlijst bij een leveraanbod is een mogelijkheid, maar is tijdens de eerste COVID-19 golf vaak niet gedaan.
  • Tijdelijk de ontvanger op NT zetten bij significante afname orgaanaanbod, indien de ontvanger kan wachten. Dit zowel vanuit oogpunt van wachtlijstmanagement als voor eenduidige communicatie naar de patiënt.

Leverallocatie 

MELD-score wordt automatisch verlengd, deze afspraak wordt gecoördineerd door Eurotransplant.

Levertransplantatie – Donatie bij Leven programma

Hierover zijn geen landelijke afspraken gemaakt. Elk centrum (UMCG en Erasmus MC) maakt hierin zijn eigen afweging voor de levertransplantatie zodra er een geschikte levende leverdonor behandeling mogelijk is. 

Er zijn naast de RIVM richtlijnen geen door het LOL opgestelde documenten die gebruikt worden tijdens deze COVID19 pandemie (Werkinstructies, protocollen, afspraken, etc.).