Een keuze maken

Vul uw keuze in op donorregister.nl

In het Donorregister vult u in of u na uw overlijden wel of geen organen en weefsels aan een patiënt wilt geven. Heeft u nog geen keuze gemaakt? U gaat nu naar de website van het Donorregister. 

Hoe denken andere mensen over orgaandonatie?