Geloof en orgaandonatie

Veel mensen hebben dezelfde belangrijke vraag over orgaandonatie en hun geloof. Moet mijn lichaam heel blijven na mijn dood? Of is naastenliefde belangrijker? Als gelovige wilt u antwoord op deze vragen voordat u zich als donor registreert.

Wat vindt de islam van orgaandonatie?

In de islam is het belangrijk om iemand die ziek is te helpen. Maar voor veel moslims is het ook belangrijk dat het lichaam na de dood intact moet blijven. Geleerden in de islam komen daarom vaak tot verschillende conclusies over orgaandonatie. De meeste moslimgeleerden vinden dat orgaandonatie is toegestaan. Sterker nog, zij raden het zelfs aan. Anderen twijfelen daarover. Doneren van uw organen is toegestaan vanuit het principe 'En wie haar (de ziel) redt, is als zijnde hij het gehele mensdom redt' (Koran vers 5.32).


Wat vindt de rooms-katholieke kerk van orgaandonatie?

De rooms-katholieke kerk is positief over orgaandonatie. De katholieke kerk ziet orgaandonatie als een goede daad, zonder eigenbelang en volledig gericht op de ander. Maar donatie van uw organen of weefsels kan nooit als een plicht worden beschouwd. 

Wat vindt het protestantisme van orgaandonatie?

De protestantse kerken vinden de keuze om donor te worden iets persoonlijks. Er bestaan verschillende meningen binnen de kerk. Sommigen vinden dat orgaandonatie botst met de opvatting dat het menselijk lichaam intact moet blijven. De meer vrijzinnige richting ziet donatie vooral als een vorm van naastenliefde. Over het algemeen zijn protestanten het er wel over eens dat het ontbreken van organen de wederopstanding niet in de weg staat. Zoals het voor God ook geen probleem zou zijn als een arm of been geamputeerd is.

Hoe denkt het hindoeïsme over orgaandonatie?

Binnen dit geloof bestaan verschillende opvattingen over orgaandonatie. Sommige hindoes vinden dat ze hun lichaam na de dood volledig moeten inleveren. Voor het hindoeïsme zijn karma en wedergeboorte heel belangrijk. Soms zeggen hindoes dat we niet mogen ingrijpen en ons lot moeten ondergaan. Maar ook zeggen de hindoegeschriften dat het tonen van vriendelijkheid en het bieden van een helpende hand aan degenen die lijden van groot belang is. Er zijn verwijzingen in hindoegeschriften die orgaanschenking volgens hindoeïstische overtuigingen steunen; hindoes moeten proberen om voor de medemens ziekten en lastige zaken in het leven te laten verdwijnen. Of een hindoe dus wel of niet orgaandonor moet worden, zou volgens de geleerden aan hen zelf overgelaten moeten worden.

Hier ziet u een filmpje met daarin een beeld in Hindoestaanse tempel.
Pandit Attry Ramdhani en Vandana Doekhie die een lever ontving over orgaandonatie

Hoe denkt het Joodse geloof over orgaandonatie?

Over orgaandonatie bestaat een tegenstelling tussen de orthodoxe en liberale stroming. De liberale stroming zegt dat het principe van zorgen voor het leven boven dat van de eer van het dode lichaam komt. Maar de orthodoxe stroming zegt: er mag geen inbreuk worden gemaakt op de integriteit van het lichaam, dat als aards omhulsel geschapen is naar Gods beeld en gelijkenis. 

Hoe denkt het boeddhisme over orgaandonatie?

Het boeddhisme zegt dat het lichaam en de geest in de mens samen een eenheid vormen. Als iemand doodgaat, komt er langzaam een einde aan die eenheid. Als er organen uit het lichaam gaan, zou dat niet eervol zijn voor het lichaam. Toch zijn er ook voorstanders. Zij wijzen erop dat het in het boeddhisme belangrijk is om met anderen mee te leven. 

Wat vinden Jehovah's getuigen van orgaandonatie?

Jehovah's getuigen vinden dat mensen zelf over donatie moeten beslissen. Zij vinden wel dat er geen donorbloed mag worden gebruikt bij transplantatie van organen of weefsels.

Vul uw keuze in