Bouwen aan Donatiezorg

Het programma Bouwen aan Donatiezorg heeft als doel het verbeteren van de organisatie van donatie vanuit het perspectief van de donor en zijn dierbaren.

Wat is de achtergrond van het programma?

In 2019 heeft de NTS, op verzoek van VWS, een advies opgesteld over een ‘Toekomstbestendige Organisatie van Donatie’. Vervolgens is gekeken welke onderdelen uit dit advies in de praktijk getest kunnen worden door middel van pilots. In 2019 is gestart met een programma onder de werktitel Implementatie Organisatie van Donatie (OvD).

Waar staan we nu?

Inmiddels is het programma uitgebreid en onder de naam Bouwen aan Donatiezorg met vier projecten een volgende fase in gegaan. In februari 2021 is een multidisciplinaire knelpuntenanalyse (obv deskresearch, interviews en focusgroep gesprekken) over het hele orgaandonatieproces uitgevoerd. Ook is er een stuurgroep samengesteld met een brede vertegenwoordiging vanuit het veld. Sinds het voorjaar van 2021 zijn de verschillende projecten gestart.

Waarom heet het programma Bouwen aan Donatiezorg?

De nieuwe naam van het programma: Bouwen aan Donatiezorg is concreet en goed herkenbaar. Voor Bouwen* is gekozen omdat dit een werkwoord is, het legt de focus op beweging en ook op samenwerking. Het verbeteren van de donatiezorg is tenslotte een samenwerking van alle bij donatie betrokken partijen. *Bouwen = een vorm geven, iets maken, opbouwen, samenstellen, construeren.

Welke projecten vallen er onder het programma?

De volgende 4 projecten vallen onder het programma:

 1. Pilot Weefseldonatiecoördinator (WDC)
  Een pilot met de inzet van een weefseldonatie coördinator. Deze pilot is 1 juli 2021 in het MCL Leeuwarden en op 1 september in het HMC Den Haag van start gegaan. Er kunnen nog ziekenhuizen aan de pilot deelnemen. Hierover zijn wij in gesprek met geïnteresseerde ziekenhuizen. Aanmelding is op dit moment niet meer mogelijk. Projectleider: Rhea Verheul
 2. Pilot Vroegtijdige Ondersteuning bij Orgaandonatie
  Een pilot waarbij het IC team en de nabestaanden vroeger in het proces worden begeleid en ondersteund. Deze pilot start op zijn vroegst eind 2021. Projectleider: Rhea Verheul
 3. Belevingsonderzoek nabestaanden van donoren
  Dit kwalitatieve onderzoek is gericht op het gehele (orgaan en weefsel) donatieproces. Het onderzoek is afgerond in november 2021. Projectleider: Sara Jobse
 4. Herzien scholing Communicatie rond Donatie
  Dit project richt zich op het ontwerp en de ontwikkeling van een nieuwe scholing over het voeren van een donatiegesprek en het begeleiden van nabestaanden. Dit project loopt tot begin 2022. Projectleider: Ramona Broekhuizen

Wie zijn er allemaal betrokken?

Een overzicht van alle leden van de verschillende werkgroepen en de stuurgroep is beschikbaar op de membersite.

Vragen?

Programmanager Karlijn Sparidaens is tot april 2022 afwezig ivm zwangerschapsverlof. Neem contact op met een van de projectleiders of stel je vraag via beleidssecretariaat@transplantatiestichting.nl.