Cijfers orgaandonaties en transplantaties in Nederland tijdens COVID-19

20 juni 2021. Bekijk hier de laatste cijfers van orgaandonatie en transplantatie tijdens de COVID-19 pandemie.

  • Aantal orgaantransplantaties daalde tijdens de derde Coronapiek in 2021, maar niet zo erg als tijdens de eerste piek. In juni 2021 is het aantal orgaantransplantaties weer normaal.
  • Aantal postmortale orgaandonoren is lager tijdens de derde golf, maar herstelt in juni 2021.
  • Het aantal Levende donor orgaantransplantaties is sinds november 2020 structureel lager dan normaal, maar herstelt in juni 2021.
  • De orgaanwachtlijsten blijven redelijk stabiel tijdens de eerste golf. Maar in de periode daarna zijn de nier en hartwachtlijst licht aan het stijgen. Er is lichte daling van de longwachtlijst na de eerste piek.
  • Instroom wachtlijst tijdens eerste Coronapiek gedaald vooral voor niertransplantatie; geen daling van instroom tijdens tweede en derde Coronagolf.
  • Uitstroom wachtlijst door overlijden/verslechtering niet duidelijk verhoogd.

1. Transplantaties

1.1 Aantal orgaantransplantaties hersteld na 3e golf 

Aantal orgaantransplantaties per maand met postmortale en levende donoren

1.2 Van alle typen orgaantransplantaties daalt niertransplantatie in de 3e golf het meest

Aantal orgaantransplantaties per orgaantype in NL per maand

1.3 Niertransplantaties in 3e golf lager dan in 2e golf

Aantal niertransplantaties (postmortaal en levend)

1.4 Levertransplantaties in 3e golf nagenoeg gelijk aan 2e golf

Aantal levertransplantaties (postmortaal en levend)

1.5 Longtransplantaties in 3e golf gelijk aan 2e golf

Aantal longtransplantaties

1.6 Harttransplantatie in 3e golf gelijk aan 2e golf

Aantal harttransplantaties

1.7 Pancreastransplantatie in 3e golf iets lager dan in 2e golf

Aantal pancreastransplantaties

2. Orgaandonaties

Van een geeffectueerde donor is tenminste 1 orgaan getransplanteerd.

2.1 Postmortale orgaandonoren daalt in 3e golf iets ten opzicht van 2e golf

Aantal gemelde postmortale donoren per maand in Nederland
Aantal geëffectueerde postmortale donoren
Percentage geëffectueerde en niet-geëffectueerde orgaan donoren

3. Orgaanwachtlijst

Stand op de eerste dag van de maand.

3.1. Totale orgaanwachtlijst stijgt licht in 3e golf

Wachtlijst alle patiënten per orgaan

NL Wachtlijst alle patiënten per orgaanwachtlijst per eerste dag van de maand

3.2 Nierwachtlijst stijgt licht 

Wachtlijst Nieren

Wachtlijst Nieren voor Transplantabel (incl. urgent) en Niet-Transplantabel op de eerste dag van de maand

3.3 Leverwachtlijst

De totale leverwachtlijst is stabiel; daling aantal patiënten met transplantabele urgentie.

Wachtlijst Lever

Wachtlijst Lever voor Transplantabel (incl. urgent) en Niet-Transplantabel op de eerste dag van de maand

3.4 Longwachtlijst is stabiel

Wachtlijst Longen

Wachtlijst Longen voor Transplantabel (incl. urgent) en Niet-Transplantabel op de eerste dag van de maand

3.5 Hartwachtlijst gestegen in 2e en 3e golf

Wachtlijst Hart

Wachtlijst Hart voor Transplantabel (incl. urgent) en Niet-Transplantabel op de eerste dag van de maand

3.6 Pancreas wachtlijst is stabiel

Wachtlijst Pancreas

Wachtlijst Pancreas voor Transplantabel (incl. urgent) en Niet-Transplantabel op de eerste dag van de maand

3.7 Instroom op de wachtlijst stabiel in 2e en 3e golf

Instroom patiënten op de wachtlijst (per orgaan)