Cijfers orgaandonaties en transplantaties in Nederland tijdens COVID-19

27 september 2021. Bekijk hier de laatste cijfers van orgaandonatie en transplantatie tijdens de COVID-19 pandemie.

1. Transplantaties

1.1 Aantal orgaantransplantaties; na de 3e golf (feb-apr ’21) vanaf juni herstel aantallen

Aantal orgaantransplantaties per maand met postmortale en levende donoren

1.2 Orgaantransplantatie per type orgaan; vanaf juni herstel orgaantransplantaties

Aantal orgaantransplantaties per orgaantype in NL per maand

1.3 Niertransplantatie; vanaf juni herstel aantallen met levende en postmortale donoren

Aantal niertransplantaties (postmortaal en levend)

1.4 Levertransplantatie in 2021 vergelijkbaar met eind 2020

Aantal levertransplantaties (postmortaal en levend)

1.5 Longtransplantatie in 2021 vergelijkbaar met eind 2020

Aantal longtransplantaties

1.6 Harttransplantatie in 2021 gelijk aan einde 2020

Aantal harttransplantaties

1.7 Pancreastransplantatie in 2021 iets lager dan einde 2020

Aantal pancreastransplantaties

2. Orgaandonaties

Van een geeffectueerde donor is tenminste 1 orgaan getransplanteerd.

2.1 Aantal postmortale orgaandonoren herstelt vanaf juni 2021

Aantal gemelde postmortale donoren per maand in Nederland
Aantal geëffectueerde postmortale donoren
Percentage geëffectueerde en niet-geëffectueerde orgaan donoren

3. Orgaanwachtlijst

Stand op de eerste dag van de maand.

3.1. Totale orgaanwachtlijst stijgt licht in 2021

Wachtlijst alle patiënten per orgaan

NL Wachtlijst alle patiënten per orgaanwachtlijst per eerste dag van de maand

3.2 Nierwachtlijst stijgt licht 

Wachtlijst Nieren

Wachtlijst Nieren voor Transplantabel (incl. urgent) en Niet-Transplantabel op de eerste dag van de maand

3.3 Totale leverwachtlijst is stabiel

Wachtlijst Lever

Wachtlijst Lever voor Transplantabel (incl. urgent) en Niet-Transplantabel op de eerste dag van de maand

3.4 Longwachtlijst is stabiel

Wachtlijst Longen

Wachtlijst Longen voor Transplantabel (incl. urgent) en Niet-Transplantabel op de eerste dag van de maand

3.5 Hartwachtlijst gestegen vanaf tweede helft 2020, stabiliseert zich in 2021

Wachtlijst Hart

Wachtlijst Hart voor Transplantabel (incl. urgent) en Niet-Transplantabel op de eerste dag van de maand

3.6 Pancreas wachtlijst is redelijk stabiel

Wachtlijst Pancreas

Wachtlijst Pancreas voor Transplantabel (incl. urgent) en Niet-Transplantabel op de eerste dag van de maand

3.7 Instroom op de wachtlijst redelijk stabiel in 2021; wel een dip in augustus 2021

Instroom patiënten op de wachtlijst (per orgaan)