COVID 19 en orgaantransplantaties

De COVID-19-pandemie heeft impact op het Nederlandse transplantatiebeleid. De NTS en de NTV evalueren regelmatig het beleid aan de hand van de ontwikkelingen. Hieronder staat informatie over orgaantransplantatie voor artsen. 

Goed om te weten: er zijn diverse richtlijnen voor COVID-19 en orgaan- en weefseltransplantatie. 
> Ga direct naar COVID-19-richtlijnen 

Donorscreening

 • Alle orgaandonoren worden getest op Covid-19 met een keelswab. 
 • Een test moet worden ingezet alvorens de donor wordt gemeld bij ET.
 • Positieve uitslag betekent geen donatie.

Orgaandonatiecoördinatoren hebben via het LORUT een werkinstructie COVID-19 ontvangen. 

Transplantatie

 • Beleid ten aanzien van immunosuppressiva bij COVID positieve patiënt: graag in overleg met het transplantatiecentrum.
 • Er zijn onvoldoende gegevens over patiënten met COVID-19 om een conclusie te trekken over de effecten van immunosuppressiva. Maar patiënten met immunosuppressiva lopen waarschijnlijk een groter risico. Twee eerdere uitbraken van meer virulente coronavirussen zijn veroorzaakt door het Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS-CoV) en het Middle East Respiratory Syndrome (MERS CoV). Er zijn casusrapporten gepubliceerd van transplantatiepatiënten die SARS- en MERS-virussen oplopen, in sommige gevallen met fatale afloop (AJT 2003; 3 (8): 977-81 en AJT 2015; 15 (4): 1101-4).
 • Er is geen evidence based richtlijn voor het risico van een transplantatie tijdens een virale uitbraak.  
 • Ontvangers met actieve COVID-19 of herstellende van een acute COVID-19-infectie mogen geen transplantatie ondergaan. 
 • De beslissing om een transplantatie tijdens de uitbraak uit te voeren, dient van geval tot geval worden genomen, waarbij op het moment van een piek het risico van infectie moet worden afgewogen tegen het risico op orgaanfalen of de behandeling van orgaanfalen.
 • Ontvangers worden getest op COVID-19. Indien COVID-19 positief is bij de ontvanger vindt geen transplantatie plaats. Indien er geen klachten zijn bij de ontvanger en de test nog niet bekend is, wordt per geval afgewogen of de transplantatie plaatsvindt. De afweging vindt plaats door de transplantatiearts in overleg met de patiënt.
 • Adviseer patiënten voorafgaand aan een eventuele transplantatie over de risico's en voordelen van elke optie. 
 • De beschikbaarheid van bedden (voor acute zorg) kan beperkingen opleggen om te transplanteren.
 • Besteed aandacht aan planning indien personeel uitvalt.
 • In het geval van een wijdverspreide infectie of verminderde beschikbaarheid van middelen voor de zorg van ontvangers en/of levende donoren, kan een tijdelijke stopzetting van transplantatie activiteiten noodzakelijk zijn.

Na transplantatie 

Beperk afspraken voor patiënten in het ziekenhuis tijdens een pandemie. Verplaats niet-dringende ambulante afspraken en geef de voorkeur aan telefonische afspraken. Stimuleer thuisbezorging van immunosuppressiva.

Nationale richtlijnen